بخش پشتیبانی

تحلیل فاندامنتال

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – شاخص های خبری اقتصاد

5.0 02 شاخص های خبری شاخص های خبری کوتاه مدت داده هایی هستند که…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – آشنایی با تقویم اقتصادی

5.0 01 شاخص های خبری اقتصادی چیست؟ پس از آنکه در درس های قبل…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – جمع بندی مباحث برای تحلیل بازار

5.0 01 جمع بندی و اولویت های بررسی بازار ارز اولویت های بررسی بازار…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – انواع بحران ها

5.0 01  انواع بحران بحران ها به شرایطی گفته می شود که روال عادی…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – نرخ بهره

5.0 01 نرخ بهره  ( Interest Rate  ) در مراحل اولیه اشاره کردیم که…

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بررسی دورهای اقتصادی بر بازار

5.0 02 تاثیر دوره های رکود و رونق بر بازار ( دارایی های مختلف…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – تورم

5.0 01 تورم ( Inflation ) از نظر علم اقتصاد تورم اشاره به افزایش…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – تشخیص دوره های رونق و رکود

5.0 02 دوره های کسب و کار دوره های کسب و کار به سیکلی…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) –بازداده اقتصاد ، تولید ناخالص

5.0 02 مولفه های مهم در اقتصاد و نحوه برقراری تعادل در یک اقتصاد…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – سیاست های اقتصادی

5.0 01 اهداف اقتصادی اقتصاد دانان به وسیله 3 شاخص مهم و اصلی اقتصاد…