بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe

در اول ژوئن سال 1998 تاسیس شد و مقر ان در شهر فرانکفورت آلمان است.

یک نهاد رسمی و تعیین کننده سیاست های بانکی و ارزی کشورهای عضو ناحیه یورو می باشد.

دارای 19 عضو اصلی است.

یورو بزرگترین ارز جهان از لحاظ جغرافیایی است و بانک مرکزی اروپا مهمترن بانک مرکزی جهان می باشد.

 

وظایف بانک مرکزی اروپا

  1. این بانک باید از یک سوم تورم در کشورهای حوزه یورو را کنترل کند 
  2. از سوی دیگر فکری به حال کشورهای بدهکار اروپایی کند

 

جلسات بانک مرکزی اروپا

جلسات بانک مرکزی هر پنج شنبه در میان برگذار شده تا نرخ بهره را محاسبه و اعلام نماید

هر ماه پس از اولین جلسه ابتدایی ماهانه، کنفرانس مطبوعاتی انجام می شود

در این نشست دیدگاه های کلی کارشناسان بانک در مورد سیاست های پولی و اقتصادی بیان می گردد.

 

کلمات مرتبط با بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا، بانك مركزي اروپا، بانک مرکزی اروپا کجاست، بانک مرکزی اروپایی

 بانک مرکزی اروپا یورو نیوز، بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، بانک مرکزی اروپا Pdf، 

بانک مرکزی اروپا چیست، بانک مرکزی اروپا فرانکفورت، بانک مرکزی اروپا تصاویر

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)