بخش پشتیبانی

روانشناسی بازار و خرد

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

5 / 5 ( 3 votes ) سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری  …

www.fxcma.com, goal هذف

دسته بندی اهداف

5 / 5 ( 1 vote ) دسته بندی اهداف : بلندمدت، میان مدت…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

5 / 5 ( 1 vote )    زمانی که فهرست خواسته ها و…

www.fxcma.com, hadaf هدف گذاری

هدف گزینی درست

5 / 5 ( 1 vote ) ما زندگی آرزومندانه و هدفمندانه داریم که…

www.fxcma.com, success موفقیت

قانون نانوشته موفقیت

5 / 5 ( 3 votes ) داستان رسیدن آدم ها به آرزوهایشان به…

www.fxcma.com , Phantasm

آموزش روانشناسی بازار – تصویر ذهنی

تصویر ذهنی مردان و زنان برای موفق بودن باید از همان ابتدا از “تصویر…

www.fxcma.com , Revenge

آموزش روانشناسی بازار – معامله انتقام جویانه

5 / 5 ( 1 vote ) معامله ( ترید ) انتقام جويانه منشا…

www.fxcma.com , Forgiveness

آموزش روانشناسی بازار – بخشش

بخشش يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه من در معامله گران (تريدرهاي مختلف) به وفور…

www.fxcma.com , cybernetic

آموزش روانشناسی بازار – زندگی از نقطه صفر

زندگی از نقطه صفر بوسیله پی ریزی سایکو سایبرنتیک موفقیت حاصل تصمیم گیری درست…

www.fxcma.com

آموزش روانشناسی بازار – خود آگاهی

خود آگاهی به نظر من ضروريست كه شما با بعضي از نظريه ها آشنا…