بخش پشتیبانی

روانشناسی بازار و خرد

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری   هرم معکوس هدف گذاری  در برنامه ریزی…

www.fxcma.com, goal هذف

دسته بندی اهداف

دسته بندی اهداف : بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت   فقیر به دنیا…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

   زمانی که فهرست خواسته ها و آرزوها نوشته شد و از بین آنها…

www.fxcma.com, hadaf هدف گذاری

هدف گزینی درست

ما زندگی آرزومندانه و هدفمندانه داریم که عبارتند از:   زندگی آرزومندانه: ظاهرش جذابه…

www.fxcma.com, success موفقیت

قانون نانوشته موفقیت

داستان رسیدن آدم ها به آرزوهایشان به همین سادگی ها هم نیست! رسیدن به…

www.fxcma.com , Phantasm

آموزش روانشناسی بازار – تصویر ذهنی

تصویر ذهنی مردان و زنان برای موفق بودن باید از همان ابتدا از “تصویر…

www.fxcma.com , Revenge

آموزش روانشناسی بازار – معامله انتقام جویانه

معامله ( ترید ) انتقام جويانه منشا تريد انتقام جويانه فقط و فقط يك…

www.fxcma.com , Forgiveness

آموزش روانشناسی بازار – بخشش

بخشش يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه من در معامله گران (تريدرهاي مختلف) به وفور…

www.fxcma.com , cybernetic

آموزش روانشناسی بازار – زندگی از نقطه صفر

زندگی از نقطه صفر بوسیله پی ریزی سایکو سایبرنتیک موفقیت حاصل تصمیم گیری درست…

www.fxcma.com

آموزش روانشناسی بازار – خود آگاهی

خود آگاهی به نظر من ضروريست كه شما با بعضي از نظريه ها آشنا…