بخش پشتیبانی

روانشناسی بازار و خرد

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

5.0 03 سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری   هرم معکوس هدف گذاری  در…

www.fxcma.com, goal هذف

دسته بندی اهداف

5.0 01 دسته بندی اهداف : بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت   فقیر…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

5.0 01    زمانی که فهرست خواسته ها و آرزوها نوشته شد و از…

www.fxcma.com, hadaf هدف گذاری

هدف گزینی درست

5.0 01 ما زندگی آرزومندانه و هدفمندانه داریم که عبارتند از:   زندگی آرزومندانه:…

www.fxcma.com, success موفقیت

قانون نانوشته موفقیت

5.0 03 داستان رسیدن آدم ها به آرزوهایشان به همین سادگی ها هم نیست!…

www.fxcma.com , Phantasm

آموزش روانشناسی بازار – تصویر ذهنی

0.0 00 تصویر ذهنی مردان و زنان برای موفق بودن باید از همان ابتدا…

www.fxcma.com , Revenge

آموزش روانشناسی بازار – معامله انتقام جویانه

5.0 01 معامله ( ترید ) انتقام جويانه منشا تريد انتقام جويانه فقط و…

www.fxcma.com , Forgiveness

آموزش روانشناسی بازار – بخشش

0.0 00 بخشش يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه من در معامله گران (تريدرهاي مختلف)…

www.fxcma.com , cybernetic

آموزش روانشناسی بازار – زندگی از نقطه صفر

0.0 00 زندگی از نقطه صفر بوسیله پی ریزی سایکو سایبرنتیک موفقیت حاصل تصمیم…

www.fxcma.com

آموزش روانشناسی بازار – خود آگاهی

0.0 00 خود آگاهی به نظر من ضروريست كه شما با بعضي از نظريه…