بخشش

يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه من در معامله گران (تريدرهاي مختلف) به وفور مشاهده كردم اين مساله است كه آنها بعد از يك تريد (معامله) اشتباه از بخشيدن خود طفره مي روند و اين براي آنها سر منشا اشتباهات بزرگ ديگري مي شود. حتما شما هم تجربه كرده ايد كه وقتي تريد اشتباهي انجام داديد چقدر در جهت بازسازي اتان به بخشيدن خود احساس نياز مي كنيد.

ولي مساله اين است كه اكثر افراد خود را بخاطر اشتباهي كه مرتكب شده اند مورد مواخذه قرار داده و نمي بخشند. در واقع بجاي اينكار، به سرعت عملي در خلاف جهت اشتباه خود انجام مي دهند. آنها خود را مورد سرزنش قرار داده و مدام فكر خود را مشغول به پيدا كردن دلايل اشتباه خود و جزئيات آن مي كنند و اين بدترين كار ممكن بعد از مرتكب شدن اشتباه مي باشد چه در تريد و چه در مسايل ديگر.

بخشش يكي از مفاهيم كليدي در سايكو سيبرنتيک مي باشد. طبق آنچه ما در مورد عملكرد ناخودآگاه خود فرا گرفته ايم مي دانيم كه هر چه ما بيشتر روي جزئيات مسائل تمركز كنيم و تصويرش را بطور مداوم در ذهنمان بسازيم باعث خواهيم شد كه اين تصوير در ذهنمان جلوه واقعي بخود بگيرد و يا حداقل به آن اجازه داده ايم تا به حقيقت نزديك شود.

پس نتيجه مي گيريم كه اگر ما مرتكب اشتباهي شديم بايد آن را فراموش كرده و كاملاً خود را ببخشيم به عبارت ديگر اگر ما خود را نبخشيده و بارها و بارها اشتباه خود را در ذهنمان زنده كنيم به نظر شما باعث چه حوادثي خواهيم شد؟

بديهي است كه ما دوباره اشتباه را تكرار خواهيم كرد. اين بدين دليل اتفاق خواهد افتاد كه در واقع ناخودآگاه ما نمي تواند بر خوب بودن و يا بد بودن اطلاعات دريافتي اش واقف شود. آن فقط و به سادگي تصوير القا شده از طرف ما را ديده و سعي بر عينيت بخشيدن به آن مي كند، پس مي بينيم كه آن فقط و فقط اقدام مي كند به بروز تصوير دريافتي خود كه البته در حد توانش هم هست و به نظر من همه مي دانيم كه مرتكب اشتباه شدن در تريد در حد توان همه ما هست.

پس اين است دليل و استدلال اهميت مساله ”بخشيدن خود“ در زماني كه مرتكب اشتباه شده و يا خطايي انجام داده ايم اگر نتوانيم اينكار را انجام دهيم ما در حال دوباره زنده كردن آن اشتباه در ذهن خود بوده و اين مساله را در تريد خود نيز القا خواهيم كرد و اين سر منشا مشكلات بزرگ ديگر مي باشد.

اگر گذشته خود را مرور كنيد مطمئنم كه به ياد خواهيد آورد كه بارها مرتكب اشتباه شده و خود را مورد سرزنش و تنبيه قرار داده ايد. نبخشيدن خود صرف نظر از درجه اهميت اشتباه، باعث به وجود آمدن احساسات بدتر ديگر مي شود: پشيماني، افسوس، ترديد نسبت به اعمال خود و احساس تقصير … از تبعات نبخشيدن خود است.

شما اين مسائل را قبلا شنيده ايد، مطمئنم گفته ايد كه ضررم را فراموش كرده به فكر تريد بعدي باشم. احساسات وقتي كه در حال حاضر بكار مي روند به طور صحيح و مناسب مورد استفاده قرار مي گيرند پس به دليل اينكه ما نمي توانيم در گذشته زندگي كنيم پس نمي توانيم عكس العملهاي احساسي نسبت به گذشته نشان دهيم.

بنا به گفته دكتر مالتز :

گذشته به سادگي مي تواند بصورت امري انجام پذيرفته، تمام شده و فراموش شده تلقي گرديده و دور از دسترس عكس العملهاي احساسي ما قرار گيرد. لازم نيست كه ما در جهت و يا خلاف جهت حركت اتفاق افتاده بازار در گذشته پوزيشني احساسي بگيريم. مساله مهم جهت حركت كنوني بازار و هدف كنوني ما مي باشد. ما همواره احتياج داريم كه خطاهاي خود را به عنوان اشتباه قبول كنيم. بعبارت ديگر، ما نمي توانيم مسير رفته شده را برگرديم و تصحيح آن نيز غير ممكن است اما محكوم كردن خود و احساس نفرت نسبت به خود به دليل آن اشتباه عملي پوچ و در عين حال مهلك است.

نکته کلیدی: يكي از دلايل عمده اي كه افراد را در مسير ضرر قرار مي دهد اين است كه زيان هاي به وجود آمده آنها را گيج مي كند. بعبارت ديگر، متقبل شدن يك و يا يك سري ضرر منجر به ايجاد اين تفكر در ما مي شود كه ما يك تريدر ناموفق هستيم.

اما مساله مهمي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه ما معادل تريد ضرر كرده خود نيستيم. تريد ناموفق جزئي از تجارت است و ما هيچ تريدري در دنيا نداريم كه متحمل ضرر نشده باشد. راه جلوگيري از اين زيان ها انجام تريدهاي كاملاً موفق نيست! شما تريدر موفقي نخواهيد شد مگر اشتباهاتي مرتكب شده و زيان هاي به وجود آمده را نيز متحمل شويد. اين جزئي از فلسفه وجودي تريد است و با آموزش و تفكر است كه مي توان به بهره برداري از تريد رسيد اما شخصيت ما توسط اين مسائل توصيف نخواهد شد.

بسياري از مشكلات ديگر نيز از اينجا سرچشمه مي گيرند. بسياري از افراد اجزه مي دهند كه تريدهاي ناموفقشان آنها را معرفي كنند، اگر آنها آزرده خاطرند و يكسري ضرر داده اند، شروع ميكنند به شناساندن خود بعنوان يك مالباخته، آنها مدام خود را اينگونه تصور مي كنند و همانطور كه قبلا بحث شد اينكار منجر به بوقوع پيوستن اين مشكلات مي شود.

بخشش كامل خود، تنها راه گريز از اين مشكلات آزاردهنده است، شما خود ضرر و يا اشتباه نيستيد. بايد گذشته را پشت سر گذاشته و رو به جلو قدم برداريد، لجبازي با خود و غبطه فقط باعث تخريبتان مي شود.

خود را ببخشيد، اين تنها راه موفقيت و پشت سر گذاشتن مشكلات است.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)