تیکیت پشتیبانی

Nzdusd

www.fxcma.com, NZDUSD Analysis تحلیل دلار نیوزلند به دلار آمریکا

NZDUSD Analysis – 08 October 2018

New Zealand Dollar Vs US Dollar Analysis Update: 08 October 2018 Key Support: 0.6354 Key…

www.fxcma.com , NZDUSD Analysis

NZDUSD Analysis – 26 June 2018

New Zealand Dollar Vs US Dollar Analysis Update: 26 June 2018 Key Support: 0.6765…

www.fxcma.com

NZDUSD Analysis – 27 September 2017

✔ NZDUSD Analysis 27 sep 2017 New Zealand Dollar has fallen sharply before the…