تریدینگ اکونومیکس Trading Economics

این منبع کامل جهت دیتاهای اقتصادی و پیش بینی دیتاهای اقتصادی می باشد.

همچنین دارای یک تقویم اقتصادی کاملی است که خوشبختانه به صورت فارسی در دسترس می باشد.

 

آدرس سایت فارسی تریدینگ اکونومیکس

لینک سایت: www.Fa.TradingEconomics.com

 

این سایت داده های اقتصادی به تفکیک 196 کشورها را داراست همچنین به تفکیک هر ماکرو دیتا اقتصادی.

این یکی اصلی ترین سایت های است که خود جهت اخذ داده های ماکرو اقتصادی استفاده می کنم.

قبلاً نیز چارت های مختلفی را از داده ها گزارش میداد و می توانستیم به راحتی انحراف معیار بگیریم.

پدر و مادر این سایت مشخص نیست که برای چه کمپانی یا شخصی می باشد منتهی بیشترین بازدید آن از آمریکاست

 

 

5/5 - (4 امتیاز)
5/5 - (4 امتیاز)