بخش پشتیبانی

silver

www.fxcma.com Silver Analysis تحلیل نقره

تحلیل نقره – 17 مارس 2019

تحلیل نقره Silver Analysis – XAGUSD   وضعیت 5 کمپانی برتر در زمینه نقره…