بخش پشتیبانی

گزارش تخلفات کارگزاران (بروکرها)

هرگونه تخلف کارگزاران/بروکرها Brokers بین المللی که به مشتریان ایرانی خدمات ارائه می کنند قادر به ارسال هستید

 

ما از طریق این سایت و مجموعه درصدد بازتاب تمام وقایع و حقایق موجود پیرامون اقتصاد و فعالان آن هستیم

 

با توجه به نبود هیچ سیستم نظارتی بر امور بروکرهای خارجی، تنها را مطالبه و استیفای حقوق افراد افشاگری است

 

این پورتال و سیستم به حمایت از شهروندان ایرانی در برابر ریسک های پیرامون بروکرها اطلاع رسانی خواهد کرد. از طریق فرم روبرو قادر به ارسال مستندات و عدله های خود می باشید و در قسمت “اخبار کارگزاران” بازتاب داده خواهد شد

 

بخش پشتیبانی
  • info@Fxcma.com
  • 7239 414 917 98+
  • xFcma@