بخش پشتیبانی

تحلیل بازار مالی و سرمایه ایران

Www.Fxcma.coM , Fars Analysis تحلیل سهام فارس

تحلیل سهام فارس – 14 فروردین 1398

5.0 08 تحلیل سهام فارس – هولدینگ خلیج فارس تاریخ : 14 فروردین ماه…

Www.Fxcma.coM , Beterans

تحلیل سهام بترانس – 13 فروردین 1398

5.0 04 تحلیل سهام بترانس – ایران ترانسفو تاریخ : 13 فروردین ماه 1398…

Www.Fxcma.coM , Chekaveh

تحلیل سهام چکاوه – 11 فروردین 1398

5.0 05 تحلیل سهام چکاوه – صنایع کارتن سازی کاوه تاریخ : 11 فروردین…

Www.Fxcma.coM , Valana تحلیل ولانا

تحلیل سهام ولانا – 10 فروردین 1398

4.3 06 تحلیل سهام ولانا – شرکت لیزینگ آریا دانا ( بازار پایه )…

Www.Fxcma.coM , BeSama تحلیل بساما

تحلیل سهام بساما – 10 فروردین 1398

5.0 03 تحلیل سهام بساما – بیمه سامان تاریخ : 10 فروردین ماه 1398…

Www.Fxcma.coM , ShSina

تحلیل شسینا – 07 فروردین 1398

5.0 04 تحلیل سهام شسینا – صنايع‌شيميايي‌سينا تاریخ : 7 فررودین ماه 1398  …

www.fxcma.com Shraz تحلیل سهام شراز

تحلیل سهام شراز – 30 دی 1397

5.0 02 تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز  تاریخ : 30 دی ماه 1397…

تحلیل نسبت مسکن به نفت www.fxcma.com

تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت – 22 دی 1397

3.7 03 تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت  تاریخ : 22 دی ماه 1397  …

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 18 مهرماه 1397

5.0 01 تحلیل لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران ) تاریخ : 18 مهرماه 1397 …

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

5.0 01 تحلیل سهام لکما – کارخانجات مخابراتی ایران همانطور که در چارت مشخص…