بخش پشتیبانی

تحلیل بازار مالی و سرمایه ایران

Www.Fxcma.coM , Fars Analysis تحلیل سهام فارس

تحلیل سهام فارس – 14 فروردین 1398

5 / 5 ( 8 votes ) تحلیل سهام فارس – هولدینگ خلیج فارس…

Www.Fxcma.coM , Beterans

تحلیل سهام بترانس – 13 فروردین 1398

5 / 5 ( 4 votes ) تحلیل سهام بترانس – ایران ترانسفو تاریخ…

Www.Fxcma.coM , Chekaveh

تحلیل سهام چکاوه – 11 فروردین 1398

5 / 5 ( 5 votes ) تحلیل سهام چکاوه – صنایع کارتن سازی…

Www.Fxcma.coM , Valana تحلیل ولانا

تحلیل سهام ولانا – 10 فروردین 1398

4.3 / 5 ( 6 votes ) تحلیل سهام ولانا – شرکت لیزینگ آریا…

Www.Fxcma.coM , BeSama تحلیل بساما

تحلیل سهام بساما – 10 فروردین 1398

5 / 5 ( 3 votes ) تحلیل سهام بساما – بیمه سامان تاریخ…

Www.Fxcma.coM , ShSina

تحلیل شسینا – 07 فروردین 1398

5 / 5 ( 4 votes ) تحلیل سهام شسینا – صنايع‌شيميايي‌سينا تاریخ :…

www.fxcma.com Shraz تحلیل سهام شراز

تحلیل سهام شراز – 30 دی 1397

5 / 5 ( 2 votes ) تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز …

تحلیل نسبت مسکن به نفت www.fxcma.com

تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت – 22 دی 1397

3.7 / 5 ( 3 votes ) تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت  تاریخ :…

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 18 مهرماه 1397

5 / 5 ( 1 vote ) تحلیل لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران )…

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

5 / 5 ( 1 vote ) تحلیل سهام لکما – کارخانجات مخابراتی ایران…