تحلیل سهام ولانا – شرکت لیزینگ آریا دانا ( بازار پایه )

تاریخ : 10 فروردین ماه 1398

 

در چارت سهام ولانا شاهد شکل گیری الگوی بسیار زیبای AB=CD هستیم 

با توجه به این الگو، قاعدتا در حدود قیمت و زمان مشخص شده انتظار واکنش قیمت می رود.

قبل از نقطه ی A یک موج رشد بسیار قوی را شاهد هستیم که با دیتای موجود نمی توان گفت همان موج تکرار خواهد شد

اما به هرحال احتمال یک رشد خوب هم وجود دارد. 

با حد ضرر شکست 320 تومان می توان خرید انجام داد و هدف این خرید حداقل بازدهی 100 درصد می باشد.

 

Www.Fxcma.coM , Valana

Www.Fxcma.coM , Valana

 

 

 

4.3/5 - (6 امتیاز)
4.3/5 - (6 امتیاز)