بخش پشتیبانی

فرشید یوسف پور

Www.Fxcma.coM , Fars Analysis تحلیل سهام فارس

تحلیل سهام فارس – 14 فروردین 1398

تحلیل سهام فارس – هولدینگ خلیج فارس تاریخ : 14 فروردین ماه 1398  …

Www.Fxcma.coM , Beterans

تحلیل سهام بترانس – 13 فروردین 1398

تحلیل سهام بترانس – ایران ترانسفو تاریخ : 13 فروردین ماه 1398   در…

Www.Fxcma.coM , Chekaveh

تحلیل سهام چکاوه – 11 فروردین 1398

تحلیل سهام چکاوه – صنایع کارتن سازی کاوه تاریخ : 11 فروردین ماه 1398…

Www.Fxcma.coM , Valana تحلیل ولانا

تحلیل سهام ولانا – 10 فروردین 1398

تحلیل سهام ولانا – شرکت لیزینگ آریا دانا ( بازار پایه ) تاریخ :…

Www.Fxcma.coM , BeSama تحلیل بساما

تحلیل سهام بساما – 10 فروردین 1398

تحلیل سهام بساما – بیمه سامان تاریخ : 10 فروردین ماه 1398    …

Www.Fxcma.coM , ShSina

تحلیل شسینا – 07 فروردین 1398

تحلیل سهام شسینا – صنايع‌شيميايي‌سينا تاریخ : 7 فررودین ماه 1398   🔵 تحلیل…

www.fxcma.com, iran market analysis تحلیل اقتصاد و بازار ایران

تحلیل بازار و اقتصاد ایران 98 – 07 فروردین 1398

تحلیل بازار و اقتصاد ایران 1398 – مقایسه بازار طلا و ارز با بورس …

www.fxcma.com Shraz تحلیل سهام شراز

تحلیل سهام شراز – 30 دی 1397

تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز  تاریخ : 30 دی ماه 1397   🔵…

تحلیل نسبت مسکن به نفت www.fxcma.com

تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت – 22 دی 1397

تحلیل نسبت قیمت آپارتمان به نفت  تاریخ : 22 دی ماه 1397   🔵 تحلیل…

www.facma.com تحلیل قدرت خرید پول نسبت به طلا

تحلیل قدرت خرید پول نسبت به طلا – 20 دی 1397

تحلیل قدرت خرید پول در گردش نسبت به طلا  ( در قالب داستان )…