بخش پشتیبانی

کتاب ها

www.fxcma.com , geln nili

کتاب تئوری الیوت – گلن نیلی

استادی در تئوری امواج الیوت – گلن نیلی (ویرایش جدید) ارائه روش نیلی، اولین…

Applicate of Analysis Fundamental

کتاب تحلیل بنیادی – فاندامنتال

کاربرد تحلیل بنیادی(فاندامنتال) در بازار ارز  با تلاش شبانه روزی در نهایت کتاب تحلیل…