بخش پشتیبانی

کتاب ها

Applicate of Analysis Fundamental

کتاب “کاربرد تحلیل بنیادی(فاندامنتال) در بازار ارز”

کاربرد تحلیل بنیادی(فاندامنتال) در بازار ارز  با تلاش شبانه روزی در نهایت کتاب تحلیل…