بخش پشتیبانی

نهادهای اقتصادی

www.fxcma.com, what is broker بروکر چیست

کارگزار (بروکر) چیست؟

کارگزار چیست؟ What is Broker کارگزار (Broker) یک نهاد مالی غیربانکی است که وظیفه…

www.fxcma.com, bank of England BOE بانک مرکزی انگلیس

بانک مرکزی انگلیس BOE

بانک پادشاهی انگلستان BOE در اواخر سده 1600 امور مالی عمومی در انگلستان در…

www.fxcma.com, Bank of Japan BOJ بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن BOJ

بانک مرکزی ژاپن BOJ   این بانک مرکزی با نام های مختلفی شناخته می…

www.fxcma.com, ECB european central bank بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ECB

بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe در اول ژوئن سال 1998 تاسیس شد…

www.fxcma.com, financial structure ساختار بازار مالی آمریکا

ساختار بازار مالی آمریکا

ساختار بازار مالی در آمریکا ساختار بازار مالی در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه…

www.fxcma.com, NYSE بورس نیویورک آمریکا

شاخص های بورس نیویورک NYSE

شاخص های بورس نیویورک   در بورس نیویورک شاخص های متعددی مورد استفاده قرار…

www.fxcma.com, Federal Reseve بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا FED

بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو FED سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایالات…

www.fxcma.com, WTO سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی به اختصار WTO   این سازمان در سال 1995  برای وضع…

www.fxcma.com, world bank بانک جهانی

بانک جهانی

گروه بانک جهانی بانک جهانی در سال پایانی جنگ جهانی دوم 1945 به منظور…

www.fxcma.com, IMF صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول IMF

صندوق بین المللی پول به اختصار IMF همزمان با برگزاری اجلاسی که منجر به…