تحلیل لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران )

تاریخ : 18 مهرماه 1397  (آپدیت)

همانطور که در تحلیل لکما قبل ذکر شد قیمت با عبور از مقاومت 90 تومان در یک موج خیره کننده به سمت هدف 275 تومان حرکت نمود و پس از دوست 278 تومان همینک در قیمتهای 180 تومان با صف فروش مواجه است. انتظار داریم در حدود 148 تا 153 تومان سهم به تعادل برسد

چارت تحلیل قبلی

سهام لکما ، لکما سهام ، تحلیل لکما ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، LeKema ، lekema Analysis

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)