بخش پشتیبانی

farshidu

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 18 مهرماه 1397

تحلیل لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران ) تاریخ : 18 مهرماه 1397  (آپدیت) همانطور…

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

تحلیل سهام لکما – کارخانجات مخابراتی ایران همانطور که در چارت مشخص است قیمت…