تاثیر دوره های رکود و رونق بر بازار ( دارایی های مختلف )

حال که با دوره های رونق و رکود و شاخص های تورمی که بر روی نرخ ارز تاثیرگذار هستند آشنا شدید در این بخش به بررسی شرایط تاثیرگذاری دوره های رونق و رکود بر ارزش دارایی های مختلف می پردازیم. از آنجا که سود و ارزش افزوده هر دارایی در دوره های رونق و رکود تفاوت دارد میزان عرضه و تقاضای دارایی های گوناگون در این دوره ها متفاوت است.

در چهار دوره ای که برای رونق و رکود از روی تولید ناخالص داخلی بدست می آید ارزش هر دارایی مطابق جدول زیر تمایل به حرکت دارد. البته دقت داشته باشید این جدول الزامی نیست و متغیرهای گوناگون دیگری مانند نرخ بهره ، تراز پرداخت ها و اشتغال  نیر بر این جدول اثرگذار است ولی اگر اثر سایر متغیرها را نادیده بگیریم این جدول به درستی رفتار ارز ها و دارایی ها پر بازده و دارایی های کم بازده و ارزش فلزات گرانبها را تبیین می کند.

www.fxcma.com

www.fxcma.com

  • دوره رکود و بحران

در دوره رکود و بحران مهمترین مساله ای که سرمایه گذاران به دنبال آن هستند امنیت سرمایه و حفظ ارزش دارایی است از این رو تقاضا برای دارایی های به وجود می آید که ایمن هستند و کم ریسک ، این دارایی ها بر حسب اینکه میزان عرضه آنها در این دوره ثابت است ، مقدار تقاضا برای آنها بر حسب ماهیتشان به شدت افزایش پیدا می کند و به شدت تقویت می شوند. این افزایش تقاضا بدین دلیل است که در این دوره بازدهی و سود دارایی مهم نیست و از آنجا که دارایی های پر ریسک و پر سود در این دوره به فروش می رسند رویکرد خرید و تقاضا برای دارایی هایی که ماهیت حفظ ارزش را دارند بالا می رود.

نکته کلیدی: فلزات گرانبها به دلیل رابطه ای که با کالاها ( دارایی پر ریسک ) دارند مقدار تقاضای شان کمتر از ارز های کم بازده می باشد و اینکه در این دوران کارکرد جایگزینی دلار و طلا چندان وجود ندارد ( هر دو عرضه یا تقاضا می شوند)

  • دوره بازگشت

در این دوران به دلیل اینکه هنوز ترس از رکود وجود دارد تقاضای شدید و قوی برای دارایی های پر ریسک در بازار بوجود نمی آید ولی از آنجا که دوره پیش رو دوره رونق و بهبود است دارایی ایمن تا حدودی عرضه می شود و به عنوان جایگزین دارایی پر ریسک تقاضا می شود

  • دوره رونق

در این دوره بابت بهبود شرایط کسب و کار و افزایش همزمان بهره و بازدهی ، دارایی که بهره و سود بیشتری داشته باشند تقاضا می شوند و دارایی هایی که بهره اندکی را داشته باشند عرضه می شوند. مهمترین خصوصیت این دوره صعودی شدن بازارهای سهام و کالاهای اولیه می باشد

نکته کلیدی: در شرایطی که تولید ناخالص داخلی یک کشور به بالاتر از مقدار دوران تورمی قبل از رکود برسد به لحاظ عددی می توان اطمینان داشت که رکود پایان پذیرفته است

  • دوران تورمی

شرایطی را دارد که تورم به بیشترین مقدار خود می رسد مخصوصا برای کالاهای پایه ای و در این صورت ارز های پر ریسک و سهام به خاطر ترس از رکود بعد از تورم تقاضای زیادی نخواهد داشت .دارایی های ایمن مخصوصا دلار و ین ژاپن در این دوره به دلیل افزایش قیمت کالاها و خاصیت ضد تورمی به شدت عرضه می شود و طلا به خاطر ماهیت عرضه کمتر نسبت به تقاضا ، افزایش ارزش پیدا میکند

نکته کلیدی: هرگاه برای دلار پیش بینی انجام شد می بایست به تاییدیه این پیش بینی در بازارهای دیگر دلایل همگرا بر اساس جدول وجود داشته باشد

با تشکر – خلیل رحمانی

4/5 - (4 امتیاز)
4/5 - (4 امتیاز)