بخش پشتیبانی

Fundamental Education

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – شاخص های خبری اقتصاد

شاخص های خبری شاخص های خبری کوتاه مدت داده هایی هستند که بسته به…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – آشنایی با تقویم اقتصادی

شاخص های خبری اقتصادی چیست؟ پس از آنکه در درس های قبل با شرایط…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – جمع بندی مباحث برای تحلیل بازار

جمع بندی و اولویت های بررسی بازار ارز اولویت های بررسی بازار ارز بر…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – انواع بحران ها

 انواع بحران بحران ها به شرایطی گفته می شود که روال عادی زندگی در…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – نرخ بهره

نرخ بهره  ( Interest Rate  ) در مراحل اولیه اشاره کردیم که دو دلیل…

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بررسی دورهای اقتصادی بر بازار

تاثیر دوره های رکود و رونق بر بازار ( دارایی های مختلف ) حال…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – تورم

تورم ( Inflation ) از نظر علم اقتصاد تورم اشاره به افزایش سطح عمومی…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – تشخیص دوره های رونق و رکود

دوره های کسب و کار دوره های کسب و کار به سیکلی گفته میشود…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) –بازداده اقتصاد ، تولید ناخالص

مولفه های مهم در اقتصاد و نحوه برقراری تعادل در یک اقتصاد در نوشتار…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – سیاست های اقتصادی

اهداف اقتصادی اقتصاد دانان به وسیله 3 شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی…