شاخص های خبری

شاخص های خبری کوتاه مدت داده هایی هستند که بسته به آمار ، اطلاعات و گزارش هایی که منتشر می کنند حاوی اطلاعات اقتصادی هستند این شاخص ها در بازار های مختلف بسته به تحلیل و اثری که بر بازار هدف می گذارند دارای ارزش هستند. این شاخص ها همانطور که در نوشتار قبل اشاره شد دارای اثرگذاری مختلف و درجه اهمیت متفاوت هستند ، با توجه به اینکه بسیاری از شاخص های منتشر شده از نظر درجه اهمیت متفاوت هستند و ارزش بالایی ندارند سعی می کنیم داده های با ارزش بیشتر را که مربوط به ایالات متحده است معرفی کنیم 

نکته کلیدی : در بازار ارز بیشترین داده های تاثیر گذار مربوط به ایالات متحده است از این رو  با داده های این کشور بحث را آغاز می کنیم و براساس تأثیر هر کدام از این داده ها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذاری آنها را بررسی می کنیم  در ادامه به شاخص های مهم دیگر کشورها خواهیم پرداخت

 

شاخص های خبری اقتصادی ایالات متحده آمریکا

تولید ناخالص داخلی GDP

این شاخص از مهمترین اخبار ایالات متحده است. دارای درجه اهمیت A+ است و شرایط کلی اقتصاد را نشان می دهد. این داده با اهمیت، تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر نرخ ارز می گذارد و دوره های رکود و رونق را نشان می دهد. این شاخص اقتصادی از یک سو با نرخ بهره را بالا ببرد و از سوی دیگر با نرخ تورم همراه است و بالا رفتن مقدار آن بر نرخ تورم اثرگذار است. این دو تأثیرگذاری باعث می شود این شاخص بر شاخص های درجه اهمیت “A کلاس” دیگر نیز تأثیر بگذارد. در کل می توان گفت این خبر شرایط کلی اقتصاد یک کشور به لحاظ رکود و رونق را نشان می دهد. دقت داشته باشید کاسته شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به معنای شرایط نامناسب اقتصادی نیست ولی منفی شدن این داده شرایط نامناسب اقتصادی و رکود را نشان می دهد.

تولید ناخالص داخلی معمولاً بصورت درصد سالانه، بر اساس تغییرات داده های سه ماهه منتشر می شود. تولید ناخالص داخلی به دو صورت منتشر می شود یکی به صورت واقعی که در آن مقدار تورم از رشد اقتصادی کسر شده است و به صورت اسمی که مقدار تورم در داخل درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی آورده شده است. در عین حال شاخص خبری در سه زمان منتشر می شود:

  • Advanced
  • Final
  • Preliminary

گزینه پیشرفته یا Advanced به علت تقدم نسبت به دو داده دیگری که مربوط به تولید ناخالص داخلی منتشر می شود ارجحیت دارد. در بازار ارز نیز معامله گران فقط برای همین داده ارزش تحلیلی زیادی قائل هستند و داده های دیگر مربوط به این بخش که بازنگری هستند مورد توجه بازار قرار نمی گیرند مگر اینکه نسبت به داده Advanced بسیار متفاوت اعلام می شوند.

                درجه اهمیت: A+

                زمان اعلام: یکی از روزهای چهارمین هفته فصل جدید در ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: سه ماهه

شاخص صنعتی مدیران ISM

این شاخص به ارزیابی وضعیت صنعتی از طریق نظرسنجی از مدیران می پردازد. این شاخص یکی از شاخص های مهم در رابطه با وضعیت بنگاه های مربوط به بخش ساخت و ساز و صنعت است که دیدگاه و شرایط این بخش را از دیدگاه مدیران بازتاب می دهد. این شاخص یک شاخص پیشرو است که دیدگاه مدیران را درباره وضعیت اقتصادی نشان می دهد. این شاخص با ارزش دلار رابطه مستقیم دارد و بهبود آن منجر به تقویت دلار می شود. این شاخص در دوره های چرخش هر کسب و کار بسیار حساس است و شرایط تورمی، اشتغال و رشد اقتصادی را نشان می دهد. داده های مربوط به خالص استخدام و تورم در این شاخص می تواند به عنوان داده های پیشرو نسبت به اعلام داده های هر کدام از آن شاخص ها مورد بررسی قرار بگیرد.

حد مرکزی این شاخص عدد 50 است هرچه این شاخص عددی بزرگتر از 50 را نشان بدهد شرایط مناسب تر اقتصادی را از دیدگاه مدیران نشان می  دهد و هرچه عدد کوچکتری از 50 را نشان بدهد شرایط نامناسب تر اقتصادی را نشان می دهد.

                درجه اهمیت:B+

                زمان اعلام: اولین روز کاری ماه جدید ساعت10:00 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

 شاخص صنعتی ایالت فیلادلفیا Philadelphia Fed Survey

این شاخص شرایط اقتصادی را به وسیله نظر سنجی که بانک مرکزی ایالت فیلادلفیا از مدیران بنگاه ها انجام می دهد نشان می دهد. به این دلیل که این شاخص برای تحلیل مهم است که این ایالت سومین ایالت صنعتی آمریکا است و دلیل دوم اینکه این شاخص به هنگام  و قبل از شاخص های هم رده خود منتشر می شود. این شاخص چشم انداز تولید و کسب و کار را در بخش تولید نشان می دهد. این شاخص رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد.

حد مرکزی این شاخص عدد صفر است. اعداد مثبت درصد تغییرات مثبت شرایط بهبود و درصد تغییرات منفی شرایط رکود اقتصادی را نشان می دهد.

                درجه اهمیت:B

                زمان اعلام: سومین پنجشنبه ماه جدید ساعت 12:00 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

شاخص سفارش کالاهای بادوام Durable Goods Orders

این شاخص میزان سفارش تولید کالاهای بادوام را نشان می دهد. کالاهای بادوام به آن دسته از کالاهایی گفته می شود که عمر مفید مصرف آنها ترجیحاً بیشتر از سه سال باشد. این شاخص شرایط خوش بینی یا بدبینی نسبت به سرمایه گذاری های بزرگ و سفارشات کلی را نشان می دهد. این شاخص ملاک بسیار خوبی برای سنجش دیدگاه سرمایه گذاران بزرگ نسبت به وضعیت اقتصادی در بلند مدت برای سفارش کالاهای با دوام است. از آنجا که مردم در دوره های رکود خرید کالاهای بادوام و گران قیمت را بسیار از لیست کالاهای مورد نیاز حذف می کند یا خرید آن کالاها را به تعویق می اندازند این شاخص شرایط مناسبی از دیدگاه سرمایه گذاران برای سفارش و مردم برای خرید کالاهای مهم را نشان می دهد. در دوره های رونق از آنجا که این شاخص در فصول مختلف و برحسب دیدگاه مردم جابجایی زیادی دارد جزو شاخص های ناپایدار حساب می شود.

رقم اعلام شده در این شاخص مقدار درصد تغییرات نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. در زیر مجموعه این شاخص، شاخص کالاهای بادوام بدون در نظر گرفتن کالاهای مربوط به حمل و نقل آورده می شود. از آنجا که کالاهای مربوط به حمل و نقل مانند ساخت هواپیما سفارشات انبوه با هزینه های بالا دارد این شاخص نسبت با شاخص اصلی سفارش کالاهای با دوام دامنه تغییرات کمتری دارد.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: سه تا چهار هفته پس از آغاز ماه جدید، ساعت08:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

 ضریب اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence

ضریب اطمینان مصرف کننده یک شاخص ارزیابی شرایط اقتصادی از شرایط کسب و کار، اشتغال و درآمد شخصی است. ضریب اطمینان مصرف کننده رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی با هزینه های مصرف کننده دارد و هرچه اطمینان مصرف کننده به شرایط اقتصادی بهبود حاصل کند مقدار مصرف بیشتری انجام می دهد.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: آخرین سه شنبه ماه، ساعت 10:00 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

شاخص PMI در ایالت شیکاگو

این شاخص به اندازه گیری شرایط کسب و کار بصورت ماهانه از مدیران ایالت های ایلینویز، ایندیانا و میشیگان می پردازد. ارزش این شاخص نسبت به شاخص ISM کمتر است. این شاخص به مانند شاخص ISM با عدد میانی 50 سنجیده می شود که اعداد بالاتر از 50 شرایط مناسب اقتصادی را نشان می دهند که منجر به تقویت دلار می شود و اعداد زیر 50 شرایط نامناسب اقتصادی را نشان می دهد که منجر به تضعیف دلار می شود.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: آخرین روز کاری ماه، ساعت 10:00 به وقت شرق امریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

شاخص قیمت مصرف کننده CPI

این شاخص تورم را در بخش مصرف کننده و خانوار مورد بررسی قرار می دهد و یک شاخص مبنا برای بدست آوردن تورم در سطح کشور است. شاخص تورم را به شکل ساده نشان دهنده قدرت خرید دلار در مقابل کالاها و خدمات است. این شاخص آهنگ تغییرات قیمت در سبدی از کالاها و خدمات را که بیشترین هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهند را نشان میدهد. از آنجا که تورم داده ای منفی برای اقتصاد یک کشور به حساب می آید و قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان را کاهش می دهد بانک مرکزی با دقت زیادی شرایط تورمی را زیر نظر می گیرد ، در صورت افزایش تورم ساده ترین و قدرتمندترین راهکار برای مهار افزایش نرخ بهره است. با این حال بانک مرکزی با دقت زیادی شرایط تورمی را در بخش های مختلف زیر نظر دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده بیش از 200 کالا و خدمات که در هشت گروه تقسیم بندی شده است تشکیل شده، این هشت گروه با وزن های مختلف برای محاسبه تورم عبارتند از:

مسکن، حمل و نقل، خوراک، بهداشت، آموزش و ارتباطات، تفریح و سرگرمی، پوشاک، خدمات و کالاهای دیگر

در کنار شاخص CPI شاخصی بنام Core CPI منتشر می شود که در واقع همان شاخص CPI است با این تفاوت که داده های مربوط به زیر بخش های انرژی و خوراک داده های آنها بسیار نوسانی و با تغییرات زیاد همراه است مورد محاسبه قرار نگرفته است. از این رو این شاخص را برای استفاده از تورم در تحلیل بازار ارز مناسب تر است.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: دهم تا پانزدهم میلادی، ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

شاخص قیمت تولید کننده PPI

این شاخص تغییرات قیمت در هزینه های تولید کننده را مشخص می کند. از آنجا که تولید کنندگان به دنبال این هستند که هزینه های خود را کاهش دهند تا قدرت رقابت بیشتری داشته باشند و بتوانند سود بیشتری کسب کنند اگر شاخص قیمت تولید کننده افزایش پیدا کند از آنجا که تولید کنندگان قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می دهند افزایش شاخص قیمت تولید کننده منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و تضعیف مصرف کننده و تضعیف قدرت خرید دلار می شود. به همین دلیل این شاخص به مانند شاخص قیمت مصرف کننده با ارزش دلار رابطه معکوس دارد. البته دقت شود مقدار بسیار پایین یا منفی این شاخص نشانه رکود اقتصادی است و این حالت نیز ارزش دلار کاهش پیدا می کند.

                درجه اهمیت: B

                زمان اعلام: نهم تا دوازدهم ماه قبل از شاخص CPI، ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

 شاخص خالص استخدام در بخش های غیر کشاورزی و نرخ بیکاری Non-Farm Payrolls and Unemployment rate

یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در ایالات  متحده مربوط به شاخص های بخش اشتغال در این کشور است. این شاخص ها مربوط به میزان خالص استخدام، نرخ بیکاری، میزان ساعت کاری هفتگی نیروی شاغل، میزان دستمزدها و غیره می شود. زیر بخش های این شاخص عبارتند از:

استخدام در بخش های غیر کشاورزی NFP، Change in Non-farm Payrolls

این شاخص خالص استخدام در بخش های غیر کشاورزی را نشان میدهد. بدین معنی که میزان کل افرادی که کار خود را از دست داده اند از تعداد کل افرادی که در طول یک ماه شغل جدید بدست آورده اند کسر میشود تا میزان خالص استخدام در بخش های غیر کشاورزی بدست بیاید. این شاخص بر اساس هزار نفر منتشر می شود بدین معنی که اگر +140K نوشته شده باشد بدین معنی است که یکصد و چهل هزار نفر بصورت خالص در ماه قبل شغل جدید یافته اند و از نیروی بیکار این مقدار کسر شده است. از آنجا که شاخص های اشتغال نقش بسیار پررنگ و مهم در اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارند افزایش بیش از حد این شاخص منجر به فشار های تورمی می شد و کاهش بیش از حد آن و رسیدن این شاخص به اعداد منفی نشانه بارز رکود و بحران اقتصادی است. این شاخص رابطه مستقیم و نزدیکی با نرخ دلار دارد.

نرخ بیکاری Unemployment Rate

شاخص پایه ای و بسیار مهم اشتغال نرخ بیکاری است. با اینکه اثرات کوتاه مدت شاخص NFP بیشتر است اما در بلند مدت این شاخص نرخ بیکاری است که ارزش دلار را در رابطه با اشتغال متناسب می کند. دلیل اهمیت شاخص نرخ بیکاری نسبت به شاخص خالص استخدام در بخش های غیر کشاورزی این است که شاخص نرخ بیکاری از مردم و افراد مورد بررسی قرار می گیرد ولی شاخص خالص دوم از بنگاه ها و تولیدکنندگان است این شاخص از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است.

این شاخص از تقسیم افراد بیکار بر کل نیرویی که مایل و قادر به کار هستند را به درصد محاسبه می شود. نرخ بیکاری پایین در حالت کلی می تواند فشار منجر به ایجاد تورم را به همراه داشته باشد و نرخ بیکاری بالا می تواند رکود اقتصادی را نشان دهد. محدوده هدف برای نرخ بیکاری چهار تا شش درصد است. نرخ بیکاری بالاتر از محدوده هدف به دلیل کاهش مصرف، کاهش پرداخت مالیات، افزایش بزهکاری، سرمایه گذاری کمتر منجر به رکود و توقف رشد اقتصادی می شود و نرخ بیکاری پایین تر از محدوده هدف به دلیل جلوگیری از رشد اقتصادی برای جذب نیروی کار متخصص برای بنگاه ها چندان مناسب به نظر نمی رسد. این شاخص با ارزش دلار در بلند مدت رابطه ای کاملاً معکوس دارد.

دستمزد در بخش ساخت و ساز Manufacturing Payrolls

این شاخص مشخص می کند میزان دستمزدها در بخش ساخت و بطور کلی صنعت به چه میزان میباشد. هر چه میزان دستمزدها در این بخش ها بالاتر باشد شرایط کسب و کار بهبود حاصل کرده و انتظار می رود تورم در بلند مدت بیشتر شود و هرچه این شاخص کمتر شود انتظار  می رود شرایط کسب و کار نامناسب شود و از مقدار تورم کاسته شود. در بین این شاخص های اشتغال این شاخص ارزش چندانی برای تحلیل در بازار ارز ندارد.

 

میانگین درآمد ساعتی Average Hourly Earnings

این شاخص نشان  میدهد هر آمریکایی به ازای هر ساعت کار چه میزان دستمزد می گیرد. هر چه این شاخص بالاتر باشد سطح رفاه جامعه افزایش پیدا می کند. افزایش شدید این شاخص از آنجا که منجر به تورم می شود چندان مناسب نیست.

                درجه اهمیت:A+

                زمان اعلام: اولین جمعه هر ماه میلادی، ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                 دور اعلام: یک ماهه

 

نرخ خرده فروشی Retail Sales

این شاخص نرخ فروش کالاهای خرد را به مصرف کنندگان و خانوار ها مورد بررسی قرار می دهد و منتشر می کند. این خبر از آنجا که اطمینان مصرف کننده و مقدار تقاضای مصرف کننده را بصورت بهینه هر ماه منتشر می کند جزو اخبار مهم به حساب می آید. هزینه نهایی مصرف کننده به دلیل اینکه بیش از یک سوم تولید ناخالصی داخلی را به خود اختصاص می دهد در ایالات متحده بسیار مهم است. دلیل دیگری که این خبر را مهم می کند انتشار آن بصورت ماهانه و زودتر از تولید ناخالص داخلی است که به نوعی این خبر دیدگاه و انتظار اعلام خبر تولید ناخالص داخلی را مشخص می کند. در گزارش این شاخص بخش خدمات و شرایط تورمی لحاظ نشده است و در عین حال با توجه به فصل مورد نظر سالانه می تواند دستخوش تغییر شود. در صورتی که اقتصاد در شرایطی قرار داشته باشد که تولید ناخالص داخلی و اخبار مربوط به آن برای بازار حائز اهمیت باشد این خبر اهمیت بیشتری پیدا می کند.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: بین 10 تا 13 ماه میلادی، ساعت 8:30 به وقت شرق امریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

پروانه و مجوز ساخت خانه های نو ساز Building Permits

از آنجا که دریافت مجوز ساخت اولین قدم در راه ساخت و ساز است این خبر جزو اخبار مهم دسته خبر مسکن است و به عنوان یک شاخص در بازار مسکن شناخته می شود. به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز مسکن افزایش این شاخص نشانه ای بارز برای افزایش سرمایه گذاری است. این شاخص دیدگاهی کلی در مورد شرایط اقتصادی می دهد و با اخبار بسیاری از جمله شاخص کالاهای با دوام، نرخ خرده فروشی و از همه مهمتر تولید ناخالص داخلی در ارتباط است. این خبر جزو اخبار پیشرو نسبت به دوره اقتصادی رکود و رونق است و در دوره های رکود به دلیل اینکه شرایط خروج از رکود را جلوتر از سایر داده ها نشان می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

                درجه اهمیت: C+

                زمان اعلام: بین 15 تا 17 ماه میلادی، ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

نرخ بهره FOMC Rate Decision

گزارش نرخ بهره شاخصی است که توسط بانک فدرال آمریکا هشت بار در سال اعلام می شود. این شاخص خبری نشان می دهد بانک مرکزی نرخ بهره پایه ای بانکی را در چه سطحی تعریف می کند. از طریق این شاخص سیاست های پولی تعریف می شود این سیاست ها برای مهار تورم یا رکود اقتصادی و بهبود بازار اشتغال بکار برده می شوند

 جابجایی نرخ بهره تأثیر بسیار زیادی بر بازارهای وام های رهنی، اوراق قرضه و بازار ارز می گذارد و در واقع این خبر مشخص می کند هزینه های دریافت سرمایه و پذیرفتن ریسک چه میزان می باشد. از آنجا که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا برخلاف بسیاری از بانک های مرکزی نرخ هدف مشخص می کند برای تورم ندارد نرخ بهره با توجه به تمامی شرایط اقتصادی سیاست گذاری و اعلام می شود. در کنار مقدار اعلام شده نرخ بهره گزارش بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بسیار حائز اهمیت است و در کنار این خبر حتما باید به گزارش بانک مرکزی در مورد شرایط اقتصادی و چشم انداز بانک مرکزی نسبت به آینده اقتصادی برای تحلیل بازار ارز توجه کرد. از آنجا که در نوشتارهای گذشته به طور کامل در مورد سیاست های انبساطی، انقباضی و شرایط نرخ بهره توضیح داده شده است در این جایگاه در مورد تأثیرات نرخ بهره بر روی دلار توضیحی داده نمی شود و فقط به تاثیر مستقیم نرخ بهره بر ارزش دلار تکیه می شود.

                درجه اهمیت:A+

                زمان اعلام: هشت بار در سال روزهای سه شنبه یا چهار شنبه، ساعت 14 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک و نیم ماهه

 

تراز تجاری Trade Balance

تراز تجاری در ایالات متحده تفاوت صادرات و واردات  کالا به این کشور را نشان می دهد. تراز تجاری یکی از مهم ترین قسمت های شاخص تراز پرداخت ها است. این شاخص تأثیر زیادی بر ارزش دلار دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده بیشتر بودن ارزش دلاری و پولی صادرات کالا نسبت به ارش دلاری و پولی واردات کالا است و تراز تجاری منفی کمتر بودن میزان ارزش پولی صادرات کالا نسبت به واردات را کسری تجاری نامیده می شود نشان می دهد. کسری تجاری نشان می دهد میزان خروج دلار از ایالات متحده بیشتر از مقدار ورود دلار به این کشور است مگر اینکه تراز تجاری بوسیله خالص ورود سرمایه به کشور پوشش داد شود. با اینکه این داده با شرایط زیادی در ارتباط است چندان قابل پیش بینی نیست ولی در کنار خبر خالص ورود سرمایه جزو شاخص های خبری مهم اقتصادی ایالات متحده که بر بازار تأثیرگذار است در نظر گرفته می شود.

                درجه اهمیت:B+

                زمان اعلام: هفته دوم یا سوم ماه میلادی، ساعت 8:30 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

 

خالص خرید اوراق تضمینی خارجی (ITC) Net Foreign Security Purchases

این خبر میزان خالص ورود سرمایه به ایالات متحده را نشان می دهد. قسمت عمده خالص سرمایه ورودی و خروجی بابت قرضه و اوراق تضمین شده دولتی و دارای درجه اعتبار بالا است. این شاخص بر خلاف تراز تجاری در سال های اخیر بصورت پیوسته مثبت بوده است و جبران تراز تجاری منفی انجام داده است.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: هفته دوم یا سوم ماه میلادی، ساعت 9:00 به وقت شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک ماهه

شاخص های خبری مهم مربوط به ارز های مهم

 شاخص های خبری کوتاه مدت داده هایی هستند که بسته به آمار، اطلاعات و گزارش هایی منتشر می کنند حاوی اطلاعات اقتصادی هستند این شاخص ها در بازار های مختلف بسته به تحلیل و اثری که بر بازار هدف می گذارند دارای ارزش هستند. این شاخص ها همانطور که در دو درس قبل اشاره شد دارای اثر گذاری مختلف و درجه اهمیت متفاوت هستند. با توجه به اینکه بسیاری از شاخص های منتشر شده از نظر درجه اهمیت ارزش بالایی ندارند در این درس مانند درس قبل داده های با ارزش بیشتر را که مربوط به سایر کشورهایی است که ارزهای آنها جزو ارز های اصلی بازار است معرفی کنیم.

 

شاخص های خبری اقتصادی انگلستان

تولید ناخالص داخلی GDP

اولین خبر مهم اقتصادی در انگلستان خبر تولید ناخالص داخلی GDP است. توضیحات این خبر به مانند توضیحات همین خبر در ایالات متحده است. شرایط محاسبه کاملاً با همین خبر در ایالت متحده یکسان بوده و تاثیر بسیار زیادی و مهمی بر نرخ پوند در مقابل سایر ارزش ها می گذارد.

                درجه اهمیت:A+

                زمان اعلام: سومین تا چهارمین هفته فصل جدید ساعت 8:30 گرینویچ

                دوره اعلام: سه ماهه

 

تراز تجاری Trade Balance

تراز تجاری در انگلستان تفاوت صادرات و واردات کالا را به این کشور نشان می دهد. تراز تجاری یکی از مهم ترین قسمت های شاخص تراز پرداخت ها است. این شاخص تاثیر زیادی بر ارزش پوند دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده بیشتر بودن ارزش پولی صادرات کالا نسبت به پولی واردات کالا است تراز تجاری منفی کمتر بودن میزان ارزش پولی صادرات کالا نسبت به واردات که کسری تجاری نامیده می شود نشان می دهد. کسری تراز تجاری  نشان می دهد می زان خروج پوند از انگلستان بیشتر از مقدار ورود پوند به این کشور است. مگر اینکه تراز تجاری بوسیله خالص ورود سرمایه به کشور پوشش داده شود. داده های این خبر بر اساس میلیارد پوند اعلام می شو. تغییرات قابل توجه در میزان آن اثر زیادی بر پوند می گذارد.

                درجه اهمیت:B

                زمان اعلام: نهم تا چهاردهم ماه، ساعت 8:30 گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

 تراز حساب جاری Current Account

این شاخص خالص جریان پولی بابت کالا، خدمات، درآمد و پرداخت های انتقالی را مشخص می کند. قسمت عمده مقدار جابجایی حساب جاری مربوط به وام به خارج یا دریافت وام از خارج یا خرید و فروش اوراق قرضه میشود. این شاخص رابطه بسیار نزدیکی با نرخ بهره صعودی که توسط بانک پادشاهی انگلستان مشخص میشود دارد؛ هر چه نرخ بهره افزایش پیدا کند خالص ورود سرمایه به انگلستان افزایش پیدا می کند و هرچه نرخ بهره کاهش پیدا کند مقدار این شاخص کاهش پیدا می کند.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: هفته چهارم ماه سوم، ساعت 8:30 گرینویچ

                دوره اعلام: سه ماهه

 

ضریب اطمینان مصرف کننده Nationwide Consumer Confidence

این شاخص یک نظرسنجی اقتصادی که دیدگاه مردم تا نسبت به شرایط اقتصادی حال و آینده نشان می دهد. در کنار رشد اقتصادی شرایط تورمی را از دیدگاه مردم نشان می دهد. عدد پایه برای این شاخص عدد صد است، هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد می تواند انتظار برای بهبود تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد.

                درجه اهمیت:B

                زمان اعلام: چهارشنبه قبل از نشست کمیته پولی، ساعت 21:30 گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

شاخص قیمت مصرف کننده Consumer Price Index

این شاخص تغییرات قیمت های کالاهای خرد و خدمات از جمله قیمت مواد غذایی و انرژی را بازتاب می دهد. این شاخص بوسیله سبدی از کالاها مشخص می شود در واقع مقدار تورم و دامنه تغییرات سبدی از مهمترین کالاهای مصرفی خانوار را مشخص می کند و در تصمیم گیری های بانک مرکزی راجع به سیاست های پولی بسیار مهم میباشد.

                درجه اهمیت:B+

                زمان اعلام: اواسط ماه، ساعت 8:30 گرینویچ

 دوره اعلام: ماهانه

 

گزارش نرخ بهره BOE Rate Decision

این شاخص اقتصادی مهمترین شاخص تاثیر گذار بر پوند است. این شاخص نرخ بهره پایهی بانکی که بانک مرکزی انگلستان منتشر می کند را اعلام می کند. این نرخ پس از هر جلسه بانک مرکزی منتشر میشود. بوسیله این نرخ بانک مرکزی شرایط وام ها و نرخ بهره را تعیین می کند و بدین وسیله سیاست های مهار تورم یا رکود را اجرایی می کند. تمایل به افزایش یا کاهش این نرخ نیز می تواند بر نرخ ارز و بازارهای جانبی اثر گذار باشد. این گزارش و کلماتی که در آن بکار برده شده بدلیل اینکه بوضوح شرایط اقتصادی کشور را بیان می کند و سیاست های اقتصادی آینده را نشان میدهد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.          

                درجه اهمیت:A+

                زمان اعلام: هشت بار در سال روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه، ساعت 11 به وقت گرینویچ

                دوره اعلام: یک و نیم ماهه

 

گزارش نشست بانک مرکزی انگلستان  Bank Of England Meeting Minutes

این گزارش انتشار تصمیمات و نکات مهم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان است. بر اساس این گزارش تصمیم گیری در مورد نرخ بهره و شرایط اقتصادی داخلی و بیرونی کشور تعیین میشود.

درجه اهمیت:A-

                زمان اعلام: هشت بار در سال دو هفته پس از گزارش نرخ بهره

                دوره اعلام: یک و نیم ماهه

 

نرخ بیکاری Unemployment Rate

این شاخص تعداد افراد آماده و مایل به کار که شغلی ندارند را نشان میدهد. نرخ بیکاری پایین تر به دلیل اینکه علت استخدام بیشتر، دریافت مالیات بیشتر و مصرف بالاتر میشود اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد دارد و منجر به تقویت نرخ ارز میشود و نرخ بالاتر بیکاری منجر به تضعیف نرخ ارز میشود.

                درجه اهمیت:B+

                زمان اعلام: نامشخص

                دوره اعلام: سه ماهه

 

نرخ تعادلی خانه RICS House Price Balance

این شاخص یک وسیله سنجش برای نشان دادن وضعیت مسکن در انگلستان است. این شاخص بوسیله ی گزارش هایی که از وضعیت ساخت و ساز، قیمت مسکن و شرایط مرتبط با مسکن در انگلستان بدست می آید سنجیده میشود.

درجه اهمیت:B

                زمان اعلام: اواسط ماه             

                دوره اعلام: ماهانه

 

شاخص های خبری اقتصادی ژاپن

تراز تجاری Trade Balance

تراز تجاری تفاوت صادرات و واردات کالا را نشان میدهد. تراز تجاری یکی از مهمترین شاخص تراز پرداخت ها است. این شاخص تاثیر زیادی بر ارزش ین بعنوان یک کشور وابسته به صادرات دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده بیشتر بودن ارزش پولی صادرات کالا نسبت به ارزش پولی واردات کالا است و تراز تجاری منفی کمتر بودن میزان ارزش پولی صادرات کالا نسبت به واردات کالا را که کسری تجاری نامیده میشود نشان میدهد. کسری تراز تجاری نشان میدهد میزان خروج ین از ژاپن بیشتر از مقدار ین به این کشور است مگر اینکه تراز تجاری بوسیله خالص ورود سرمایه به کشور پوشش داده شود. تغییرات قابل توجه در میزان این شاخص اثر زیادی بر ارزش ین می گذارد.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: هفته دوم ماه میلادی، ساعت 23:50 به وقت گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

تولید ناخالص داخلی GDP

توضیحات این خبر به مانند توضیحات مربوطه در ایالات متحده است. شرایط محاسبه کاملاً با ایالت متحده یکسان بوده و تاثیر زیادی و مهمی بر نرخ ین در مقابل سایر ارز ها می گذارد.

درجه اهمیت: A+

زمان اعلام: دومین ماه هر فصل، ساعت 23:50 گرینویچ

دوره اعلام: سه ماهه 

 

 تولید صنعتی Industrial Production

این شاخص حجم تولیدات صنایع و معادن را در ژاپن نشان میدهد. این شاخص تمام تولیدات صنعتی در داخل استفاده شده یا به خارج ارسال شده است را نشان میدهد. شاخصی بسیار مناسب برای نشان دادن دوره های کسب و کار است و ارتباط نزدیکی با داده های اشتغال، صنعت و درآمدهای شخصی دارد. این شاخص به درصد و نسبت و دوره ماهانه قبلی منتشر میشود.

                درجه اهمیت:B

                زمان اعلام: در میانه ی ماه میلادی، ساعت 23:50 به وقت گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

بررسی شاخص تانکان Tankan Survey

این شاخص که بوسیله بانک مرکزی ژاپن تهیه می شود شرایط کلی اقتصاد و کسب و کار را به منظور سیاست گذاری مناسب برای نرخ بهره مشخص می کند. این شاخص دیدگاه کلی راجع به سرمایه گذاری و اولویت ها را به بانک مرکزی نشان میدهد و چشم انداز اقتصادی ژاپن را نشان میدهد. این شاخص زیر مجموعه ای بزرگی دارد. این زیر مجموعه ها عبارتند از: هزینه های سرمایه گذاری به غیر از صنایع مالی، شاخص صنایع بزرگ، چشم انداز سه ماهه تولیدکنندگان، شرایط بخش خدمات و چشم انداز وضعیت بخش خدمات شامل میشود.

                درجه اهمیت: B+

                زمان اعلام: اولین دوشنبه فصل جدید، ساعت 23:50 به وقت گرینویچ

                دوره اعلام: سه ماهه

شاخص سوم صنعت Tertiary Industry index

این شاخص شرایط بخش خدمات را در کشور ژاپن مورد بررسی قرار میدهد. این شاخص برخلاف شرایطی که اقتصاد ژاپن به صادرات و صنایع بیرونی وابسته است بر خدمات و شرایط کسب و کار داخلی تمرکز دارد. این شاخص شامل اطلاعات کشورها درگیر با صنایع عمده فروشی و خرده فروشی خدمات مالی ،خدمات درمانی، املاک و مستقلات، صنایع اوقات فراغت و آب و برق میشود. این شاخص بصورت درصد نسبت به ماه قبل اعلام میشود.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: هفته ی دوم و سوم ماه، ساعت 23:50 گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

اعلام نرخ بهره و نشست بانک مرکزی ژاپن BOJ Monetary Policy Meeting Minutes

بانک مرکزی ژاپن بر اساس بررسی شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی و شرایط صادرات و واردات، تورم، رشد اقتصادی و شرایط کسب و کار در مورد نرخ بهره تصمیم گیری می کنند و سیاست های پولی را اعلام می کنند. پس از اعلام نرخ بهره نیز گزارش مربوط به چشم انداز سیاست های پولی منتشر میشود.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: میانه های ماه اول هر فصل، ساعت 5 صبح گرینویچ

                دوره اعلام: سه ماهه

 

شاخص های خبری اقتصاد اروپا

تراز تجاری Trade Balance

این شاخص تفاوت بین صادرات و واردات کالا در منطقه یورو خارج از این منطقه را نشان میدهد. این شاخص از مهمترین شاخص های تعیین کننده شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا و ارزش یورو است. دقت داشته باشید در این شاخص شرایط صادرات و واردات بین اعضا در نظر گرفته نمیشود.

                درجه اهمیت: B-

                زمان اعلام: هفته سوم ماه، ساعت 23:50 گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

تولید ناخالص داخلی GDP

اندازه گیری ارزش کل کالاها و خدمات وابسته توسط کشورهای عضو واحد پولی مشترک توسط این شاخص منتشر میشود. از آنجا که تولید ناخالص داخلی تک تک کشورهای عضو قبل از انتشار این شاخص اعلام شده است. این شاخص فقط تاثیرات بلند مدت بر ارزش یورو می گذارد و تاثیرات کوتاه مدت خاصی ندارد. شرایط محاسبه این شاخص به مانند شرایطی است که برای همین شاخص در ایالات متحده مورد اشاره قرار گرفته است.

                درجه اهمیت: A

                زمان اعلام: ماه دوم فصل جدید، ساعت 9 صبح گرینویچ

                دوره اعلام: سه ماهه

 

 شاخص بررسی ZEW

این شاخص بوسیله ی نظر سنجی یک شرکت آلمانی درباره وضعیت اقتصادی به چشم انداز آینده شرایط کلی اقتصاد کلی اروپا را نشان میدهد. این شاخص در دو بخش مربوط به آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا است و در یک بخش شرایط کلی اقتصاد اتحادیه ی اروپا را مورد بررسی قرار میدهد. بخش هایی که مربوط به آلمان است شرایط حال حاضر و شرایط چشم انداز آینده را مورد بررسی قرار میدهد و مورد سوم شرایط اقتصادی کل اتحادیه ی اروپا را مورد بررسی قرار میدهد.

                درجه اهمیت: B

                زمان اعلام: اولین روز کاری پس از نیمه ی ماه، ساعت 9 صبح گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

شاخص قیمت مصرف کننده CPI

این شاخص به مانند شرایطی که این شاخص در سایر کشور ها دارد وضعیت و شرایط تورم را نشان میدهد به نوعی قدرت خرید یورو را مشخص میکند. این شاخص قدرت خرید مردم را در تمامی کشورهای اروپایی عضو واحد پولی مشترک را برای مهمترین کالاها و خدمات مورد استفاده نشان میدهد. محدوده هدف تورم نزد بانک مرکزی اتحادیه اروپا بین صفر تا دو درصد است به همین دلیل شرایط تغییر تورم بانک مرکزی اتحادیه ی اروپا را از طریق نرخ بهره وادار به واکنش می کند. این خبر از آنجا که تاثیر عمیقی در نرخ بهره دارد جزو اخبار مهم این اتحادیه در نظر گرفته میشود.

                درجه اهمیت: A-

                زمان اعلام: در محدوده نیمه ی ماه، ساعت 9 صبح گرینویچ

                دوره اعلام: ماهانه

 

اعلام نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا ECB

مهمترین خبر تاثیر گذار بر نرخ یورو اعلام نرخ بهره و گزارش مطبوعاتی پس از آن می باشد. این خبر سیاست های پولی اتحادیه ی اروپا را براساس شرایط اقتصادی و چشم انداز دوره ی پیشرو برای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و بحرانها را مشخص می کند.

                درجه اهمیت: A+

                زمان اعلام: هشت بار در سال روزهای پنجشنبه، ساعت 7:30 صبح شرق آمریکا

                دوره اعلام: یک و نیم ماهه

 

 

نکات مهم استفاده از شاخص خبری

  • اخباری که درجه اهمیت A دارند می توانند در بلند مدت بر روی نرخ ارز تاثیر گذار باشند، اخبار با درجه اهمیت B یا C فقط نوسان زا هستند و پس از حرکتی که ایجاد می کنند قیمت دوباره به محدوده قبل از خبر بازگشت دارد.
  • شاخص هایی که داده های آنها در دوره های مختلف انتشار مختلف و نوسانی هستند اهمیتشان کمتر میشود.
  • برای در نظر گرفتن بهتر یا بدتر اعلام شدن شاخص خبری می توان به میانگین متحرک 12 دوره ی قبل آن شاخص خبری استناد کرد. اگر عدد اعلام شده ی خبر بالای میانگینش باشد بازار روند صعودی و اگر شاخص خبر زیر میانگینش باشد بازار روند نزولی به خود می گیرد.
  • اگر یک شاخص خبری در لحظه اعلامش اثر بزرگ و شدیدی را بر روی نرخ مربوط به خودش بگذارد آخرین قیمتی که بازار قبل از اعلام شاخص به خود دیده است بعنوان حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار میگیرد.
  • اخباری که در ایالات متحده قبل از باز شدن بازار پول و سرمایه منتشر میشوند می توانند تحت تأثیر بازار سرمایه بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارند.
  • برای تأیید خبری که بر روی بازار ارز نوسان ایجاد کرده است می بایست اثر حتماً اثراتش در بازار های جانبی به مانند به مانند بازار سهام یا اوراق قرضه مشاهده شود. اگر بر روی بازار های جانبی شاخص مربوطه اثری نگذاشته بود آن خبر نمی تواند اثر بلند مدت در بازار ارز داشته باشد.
  • گپ یا شکاف هایی که بر اثر اخبار یا گزارش های اقتصادی منتشر می شوند به هیچ عنوان مبنای تحلیل تکنیکال قرار نمی گیرند.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)