شاخص های خبری اقتصادی چیست؟

پس از آنکه در درس های قبل با شرایط کلی اقتصادی و عوامل تاثیر گذار بر نرخ های ارزها در سطح بین­ المللی آشنا شدید در درس های پیش رو شما را با شاخص های خبری اقتصادی آشنا می کنیم.

تعریف : شاخص های خبری اقتصادی گزارش هایی اقتصادی هستند که آمار و شرایط هر یک از بخش های اقتصاد یک کشور را نشان می دهد.این شاخص های خبری در بین کشور های مختلف و در زمان های گوناگون ارزش و اهمیت یکسانی دارد. با این حال هر شاخص برای یک کشور خاص تاثیر خاص خودش را بر روی نرخ ارز می گذارد.

نکته کلیدی : تقسیم بندی و درجه بندی اهمیت این شاخص ها در سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی به شیوه های گوناگونی انجام می شود اما پایه و اساس همه آنها یکسان است.

به دلیل اینکه در دوره آموزشی فعلی بازار هدف مورد بررسی ما بازار ارز است شاخص های خبری را بر اساس اینکه هر شاخص چه تاثیری بر روی نرخ ارز دارد درجه بندی می کنیم این درجه بندی ها براساس تاثیری که شاخص خبری بر روی نرخ ارز آن کشور می گذارد مرتب می شوند. نکته دیگری که در درجه بندی این شاخص ها باید مورد توجه قرار گیرد اثر بلند مدت  و کوتاه مدت این شاخص ها است. هر چه اثر گذاری شاخصی برای دوره طولانی تری و بلند مدت تری پایدار بماند آن شاخص ارزش و اهمیت بیشتری دارد. با اینکه شاخص ها در دوره های مختلف ارزش و اهمیت اشان تغییر پیدا می کند بدین معنا که اگر یک شاخص در یک دوره رونق اقتصادی بتواند 100 پوینت در یک ساعت اولیه پس از انتشار اثر گذار باشد دلیلی ندارد در دوره رکود یا دوره ای دیگر به همان میزان ارز مورد نظر حرکت بدهد بنابراین مبنای تقسیم بندی ارزش گذاری شاخص ها اثر کلی آنها در دوره های مختلف است.

درجه بندی شاخص های خبری اقتصادی

ما به صورت کلی اخبار را به سه دسته تقسیم بندی میکنیم که در زیر تشریح شده است ، توجه داشته باشید در هر سه دسته باز خود به سه زیربخش تقسیم بندی می شوند :

www.fxcma.com

www.fxcma.com

 • اخباری که دارای درجه A A-،A،) A+) هستند بیشترین و قوی ترین تاثیر را بر روی نرخ ارز دارند در این بین A+ بدین معناست که آن خبر در دوره انتشار اثر بیشتری دارد. مهمترین خبرهایی که درجه A را دارند عبارتند از اخبار تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، اخبار اشتغال در ایلات متحده و اخباری است که سیاست های پولی را منعکس می کند.
 • پس از اخبار با درجه اهمیت A اخبار با درجه اهمیت B B-،B،) B+) قرار دارند که تاثیر کمتری بر نرخ ارز می گذارند. این اخبار اگر بصورت کاملاً متفاوت (خارج از انحراف معیار ) اعلام شوند می توانند حرکتی در حد اخبار کلاس  A به نرخ ارز بدهند و در غیر اینصورت تاثیری اندک و متوسطی بر نرخ ارز دارند و بیشتر از اینکه بطور مستقیم تاثیر گذار باشند بر روی اخبار کلاس A  تاثیر گذار هستند و بوسیله آنها بر نرخ ارز تاثیر گذار می شوند.
 • اخبار درجه C C-،C،) C+) اثر چندانی بر نرخ ارز دارند مگر آنکه شرایط اقتصادی در دوره ای قرار داشته باشد که این اخبار برای بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده باشند و درعین حال رقم متفاوتی با پیش بینی و داده های قبلی برای آنها منتشر شود.

نکته کلیدی : بعضی از شاخص های خبری با اینکه برای یک کشور خاص مهم هستند همان شاخص برای کشور دیگری اهمیت چندانی ندارد. به عنوان مثال اخبار اشتغال در ایالات متحده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حال آنکه اخبار اشتغال برای کشورهایی مثل ژاپن یا نیوزلند از اهمیت زیادی برخوردار نیست. بنابراین به دلیل اینکه یک خبر برای یک کشور خاص مهم است نمی توان نتیجه گیری کرد همان خبر برای کشور دیگری نیز مهم باشد. 

نکته کلیدی : اخبار ایالات متحده به دلیل اینکه این کشور بزرگترین اقتصاد جهانی را دارد ( یک چهارم اقتصاد دنیا ) از اهمیت بیشتری برخوردار است و اخبار این کشور به واسطه ارزش دلار می تواند بر روی نرخ ارز تمامی کشور های دیگر اثر گذار باشد در نتیجه حتی اگر اقدام به معامله روی جفت ارزهای غیر دلاری می کنید اخبار و گزارش های اقتصادی ایلات متحده را مد نظر داشته باشید.

نکته کلیدی :  از آنجا که تعداد کشورهایی که واحد پولی مشترک یورو را پذیرفته اند بسیار زیاد است اخبار هر کدام از آنها به تنهایی بر روی ارزش یورو اثر اندکی دارد مگر اخباری که بصورت تاثیر گذار بر همه کشور های عضو یورو منتشر شود برای نمونه این اخبار مرتبط با بحران ها یا اخباری که بانک مرکزی اتحادیه اروپا منتشر می کند اشاره کرد.

نکته کلیدی : با اینکه زمان و دوره انتشار این اخبار بسیار حایز اهمیت هستند و از روی میزان داده های شاخص خبری می توان در مورد بازار تصمیم گیری کرد اما توصیه می شود با دیدی جامع و بر اساس اولویت هایی که در درس های گذشته اشاره شد تحلیل بازار و نتیجه گیری برای ورود به معامله انجام   می دهد.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی به جایگاهی گفته می شود که تاریخ و ساعت انتشار شاخص های اقتصادی از قبل داخل آن آورده می شود.

اخبار مورد تحلیل بازار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

 1. اخباری که از قبل تاریخ و ساعت آنها مشخص است. نمونه بازار این اخبار می توان به شاخص های اقتصادی اشاره کرد. به عنوان مثال مشخص است که در اولین روز کاری ماه در ایالات متحده شاخص تولیدات صنعتی منتشر می شود.
 2. دسته دوم اخباری هستند که تاثیر اقتصادی دارند اما زمان انتشار آنها از قبل مشخص نیست نمونه بازار این دسته از اخبار می توان به اخبار مربوط به بحران ها اشاره کرد. بدلیل اینکه بحران ها از قبل مشخص نیستند بنابراین تاثیرشان ناگهانی است.

تقویم اقتصادی به اخباری که در دسته اول قرار میگیرند و شرایط انتشار آنها از قبل تعیین شده است ارتباط دارد.

در یک تقویم اقتصادی داده های مربوط به هر خبر در دوره روزانه یا هفتگی نمایش داده میشود. در اغلب تقویم ها شرایط انتشار گزارش ها به ترتیبی است که در تقویم زیر میبینید ، با این وجود امکان تفاوت های اندک وجود دارد ، همانطور که مشاهده می شود در این تقویم به مانند سایر تقویم های اقتصادی در ستون چپ تاریخ و زمان انتشار خبر آورده می شود. هر شاخص خبری اقتصادی بسته به سازمان منتشر کننده از حداقل دو هفته قبل از انتشار تاریخ و روز انتشار شاخص مشخص است. شاخص های خبری  اقتصادی در کشور های مختلف به جز معدود خبرهایی به مانند نرخ بهره که در حوالی ظهر منتشر می شود بقیه در کشورهای صنعتی بین ساعت 8 تا 11 صبح به وقت محلی کشور مربوطه منتشر می شود. توصیه می شود اگر تقویم اقتصادی مورد استفاده شما امکان تغییر ساعت را دارا می باشد زمان و ساعت تقویم را به وقت محلی کشور خود تبدیل کنید تا بدین وسیله برای تبدیل ساعت هر شاخص اقتصادی نیاز به تبدیل نداشته باشید و از قبل زمان انتشار خبر بدانید.

در تقویم اقتصادی به دو ترتیب ساعت اخبار منتشر می کنند بعضی از تقویم های اقتصادی ساعت شاخص های خبری هر کشوری را براساس ساعت محلی آن کشور می آورند مثلاً خبری که مربوط به اتحادیه اروپا است و ساعت 10 در کنار آن قید شده است در همان ساعت به وقت محلی اتحادیه اروپا آورده می شود. در بعضی دیگر از تقویم ها ساعت هر خبر بر اساس ساعتی خاص که در بالا یا در بخش تنظیمات آن سایت آورده شده است تعریف می شود. در هر صورت قبل از اینکه هر تقویمی استفاده کنید به ساعت و شرایط زمانی انتشار شاخص ها توجه داشته باشید.

www.fxcma.com

www.fxcma.com

دومین ستونی که در تقویم های اقتصادی مشاهده می شود کشوری که قرار است شاخص اقتصادی در آن کشور منتشر شود را نشان می دهد. تقویم های اقتصادی برای نشان دادن کشور مربوط به هر شاخص خبری از دو روش کلی استفاده می کنند یا علامت اختصاری کشور مربوطه را به شکل زیر می آورند.

 • US ایالات متحده آمریکا              
 • EU  اتحادیه اروپا
 • JP ژاپن
 • UK انگلستان
 • CA کانادا
 • AU  استرالیا
 • NZ نیوزیلند

روش دوم به ترتیبی است که برای مشخص کردن اینکه هر خبر متعلق به چه کشوری است نام ارز آن کشور آورده می شود به عنوان مثال شاخص های خبری ایالات متحده با USD و شاخص های خبری ژاپن با  JPY مشخص می شود. دقت شود در این روش برای شاخص های خبری کشور های عضو اتحادیه EUR آورده می شود و در کنار نام شاخص خبری اسم کشور نیز آورده می شود.

در ستون سوم نام شاخص خبری آورده شده می شود بعضی از شاخص های خبری با نام کامل و بعضی دیگر با علامت اختصاری آورده می شوند توضیحات کامل این شاخص ها در نوشتار های بعدی آورده می شود. در کنار نام شاخص خبری دوره انتشار مشخص می شود. اغلب شاخص های خبری اقتصادی بصورت ماهانه منتشر می شود با این حال بعضی از آنها هفتگی، بعضی فصلی و بعضی دیگر سالانه هستند. سایت هایی که تقویم اقتصادی را منتشر می کنند یا به دوره انتشار را بوسیله ماه و یا تاریخ بعدی در ستون جلوی هر خبر می آورند و یا بعضی دیگر از سایت ها دوره انتشار شاخص خبری را در کنار خبر می نویسند. سایت هایی که دوره انتشار را در کنار خبر می نویسند به ترتیب زیر عمل می کنند.

 • برای شاخص های اقتصادی که دوره انتشار هفتگی دارند “W/W”
 • برای شاخص های خبری که دوره ماهانه دارند “M/M”
 • برای شاخص های خبری که دوره فصلی دارند “Q/Q” 
 • برای شاخص های خبری که دوره سالانه دارند “Y/Y”  آورده می شود.

دقت کنید اگر هر دو حرف انگلیسی کنار هم یک شکل بودند یعنی آن شاخص خبری نسبت به دوره هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه دوره قبلی خود مورد بررسی قرار گرفته و منتشر می شود اما اگر دو حرف متفاوت اختصاری آورده شده بود نشان می دهد آن شاخص خبری مربوط به دوره کوتاه مدت تر نسبت به یک دوره بلند مدت تر انتشار پیدا کرده است. بر فرض اگر “Q/M” آورده شده است نشان می دهد آن شاخص برای دوره ماهانه نسبت به فصل قبل منتشر شده است. اگرچه شاخص هایی که چنین حالتی را داشته باشند بسیار محدود و نادر هستند.

 

داده های شاخص خبری اقتصادی

پس از ستون توضیحات شاخص خبری به ستون مربوط به داده های شاخص خبری می رسیم در ستون اول اعداد Pervious Number مقدار عدد و رقم آن شاخص برای دوره قبلی که منتشر شده بود نمایش داده می شود. بر حسب اینکه اعداد شاخص مورد نظر به درصد باشد یا عدد و رقم علامت اختصاری در کنار آن قید می شود که بر فرض شاخص مورد نظر به درصد “%” تغییر نسبت به دوره قبل محاسبه شده است یا مثلاً اگر “k” کنار آن باشد نشان می دهد عدد مربوطه به هزار واحد است.

ستون در کنار رقم قبلی مربوط به Forecasted است که مقدار پیش بینی رقم جدید آن داده را نشان می دهد. رقم پیش بینی هر شاخص اقتصادی معمولا دو هفته قبل از تاریخ انتشار آن شاخص اعلام می شود تا به نوعی برای بازار های مختلف شرایطی که از میزان رقم داده و گزارش باید مد نظر باشد مشخص باشد. میزان پیش بینی به نوبه خود هیچ ارزشی برای بازار ندارد ولی اگر مقدار داده واقعی نسبت به  پیش بینی اختلاف زیادی داشته باشند آن خبر تأثیر زیادی بر بازار می گذارد.

در آخرین ستون اعداد هر شاخص خبری اقتصادی، میزان رقم واقعی اعلام شده مربوط به شاخص مربوطه دقیقاً در روز و ساعت از پیش تعیین شده منتشر می شود. داده هایی که از یک شاخص منتشر می شود دو گزینه است یکی مربوط به رقم بازنگری داده دوره پیشین که مقدار اختلاف و خطاهای آماری در داخل آن گرفته شده و برای بازنگری دوره پیشین وارد می شود و دیگری مربوط به داده دوره جدید مشخص می کند که آمار و گزارش داده مورد نظر برای دوره فعلی به چه صورت اعلام شده است. در واقع همین داده منتشر شده فعلی است که مشخص می کند بازار باید نسبت به داده مورد نظر چه عکس العملی نشان دهد.

نکته کلیدی : دقت داشته باشید اعلام شاخص های خبری اقتصادی، در سایت ها و تقویم ها اقتصادی گاهی با تاخیر همراه است بنابراین می توانید از شبکه های خبری که با تاخیر کمترین این شاخص ها را منتشر می کنند استفاده کنید.

نکته کلیدی : در جلو بعضی از شاخص های خبری هیچ عددی مربوط به دوره قبل و پیش بینی وجود ندارد. این گزینه ها معمولا نشان دهنده سخنرانی های گزارش هایی هستند که مربوط به یک جلسه هستند و منتشر می شوند. دقت داشته باشید سخنرانی ها و گزارش های جلسه ای نیز برای خود درجه بندی و ارزش تأثیر بر بازار را دارند و یک تحلیل گر بنیادی به چنین داده هایی نیز اهمیت می دهد.

در درس آینده به تفصیل شاخص های خبری که در بازار ارز مهم هستند به تفصیل معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند.

با تشکر – خلیل رحمانی

4.5/5 - (11 امتیاز)
4.5/5 - (11 امتیاز)