Home Education Fundamental Analysis

Fundamental Analysis

Fxcma Trader’s Group - Fundamental Analysis

The fundamental analysis studies and analyzes the factors, and economic, political, and social news, and crises that affect the supply and demand in financial markets, thereby determining the target rate, Trend, and preference of market traders. Fundamental analysts follow two important goals,

A) Based on theories, where is the Equilibrium rate of the Asset?

B) What are the current and future risks of the Financial Markets?

تحلیل بنیادی به بررسی، تجزیه و تحلیل عوامل و اخبار اقتصادی، سیاسی-اجتماعی و بحران هایی می پردازد که بر عرضه و تقاضای ارز اثر دارند و بدینوسیله نرخ هدف، جهت و ارجحیت معامله گران بازار را مشخص می کند. تحلیل گران بنیادی دو هدف مهم را دنبال می کنند

الف) بر اساس تئوری ها، نرخ تعادلی جفت ارز مورد نظر کجاست

ب) ریسک های جاری وآینده بازار ارز چگونه است

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – الگوی جریان مدور

جریان یا چرخه اقتصادی (  Circular Flow  ) اقتصاد دانان تمایل دارند برای تحلیل شرایط اقتصاد داخلی یک کشور  و درک پدیده های اقتصادی از...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – هدف و شیوه تحلیل بنیادی

هدف تحلیل بنیادی سه هدف اصلی به شرح زیر می باشد : قیمت چه باید باشد و کجا باید باشد ، در چه نقطه...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – خصوصیات ارزها

خصوصیات انحصاری هر ارز اطلاع از شرایط کلی بازار در کنار خصوصیات هر ارز جز لاینفک در مطالعات و تجزیه و تحلیل اقتصادی می باشد...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – همبستگی

همبستگی در نوشتارهای گذشته اشاره شد دو نوع ریسک در بازار ارز وجود دارد این دو نوع ریسک به نام سیستماتیک و غیر سیستماتیک معرفی...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – فراریت

فراریت (Volarity) به طور متوسط هر جفت ارز در بازار تبادلات ارزی گرایش دارد که روزانه یک درصد (1%) از ارزش ذاتی خود را جابه...
Www.Fxcma.coM

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازدهی و ریسک

تحلیل بازدهی به مقدار درصد تقویت و تضعیف هر ارز به صورت منفرد در مقابل سایر ارزها بازدهی گفته می شود. در جدول بازدهی...
Www.Fxcma.coM

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – دارایی ها در بازار ارز

ارزش گذاری دارایی ها در بازار ارز  قبل از اینکه مباحث بنیادی را باز کنیم نیاز است که با روش های ارزش گذاری ارزها آشنا...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازار ارز ، بازار مادر

ارتباط بازار ارز با سایر بازاهای مالی با جهانی شدن ارتباطات بازار ارز را بازار مبنا می نامند. در دنیای امروز بازار ارز نقش کلیدی...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازیگران بازار ارز

بازیگران بازار ارز بازیگران بازار ارز طیف گسترده ای دارند ، در بازار ارز از دو صراف خرده پا در یک کشور توریستی گرفته تا...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – مفاهیم پایه

مفاهیم پایه در نوشتار های قبل اشاره شد که تحلیل بنیادی چیست و برای معاملگری در چه جایگاهی قرار دارد ، همچنین به تعاریفی در...