بخش پشتیبانی

SSI Analysis

www.Fxcma.com , Cot Analysis Software

آموزش تحلیل انتظارات – نرم افزار تحلیلی

5 / 5 ( 1 vote ) نرم افزار تحلیلی کوت آنالیز برای اندروید…

www.fxcma.com , cot analysis

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی در گزارشات

5 / 5 ( 1 vote ) نکاتی در گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC…

www.fxcma.com , cftc report

آموزش تحلیل انتظارات – بررسی گزارشات

5 / 5 ( 1 vote ) بررسی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report…

www.fxcma.com , cftc

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی از سبک کوت آنالیز

5 / 5 ( 1 vote )   نکات نحلیل کوت (Cot Analysis گزارشات…

www.fxcma.com . cot report

آموزش تحلیل انتظارات – سبک کوت آنالیز

5 / 5 ( 1 vote ) نحلیل کوت ( Cot Analysis گزارشات کمیسیون…

www.fxcma.com , sentiment analysis

آموزش تحلیل انتظارات – روش های تحلیلی

5 / 5 ( 1 vote ) روش های تحلیل در انتظارات در واقع…

www.fxcma.com , order

آموزش تحلیل انتظارات – طرف های جنگ

5 / 5 ( 1 vote ) طرف های جنگ  زمانی که یک معامله…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل انتظارات – حقایق تلخ

5 / 5 ( 1 vote ) حقایق تلخ  طبق تحقیقی که در سال…

www.fxcma.com , war for profit

آموزش تحلیل انتظارات – جنگ بر سر منافع

5 / 5 ( 1 vote ) جنگ بر سر منافع آن چیزی که…

www.fxcma.com , movement

آموزش تحلیل انتظارات – مبانی حرکت

5 / 5 ( 1 vote ) مبانی حرکت  کال مارجین ( ورشکستگی )…