بخش پشتیبانی

SSI Analysis

www.fxcma.com , Sentiment Analysis

آموزش تحلیل انتظارات – مقدمات

معرفی سبک تحلیل انتظارات در مقاله مصالح لازم جهت معامله گری ما تعریفی از این سبک…