بخش پشتیبانی

Cot Report Analysis

www.Fxcma.com , Cot Analysis Software

آموزش تحلیل انتظارات – نرم افزار تحلیلی

5.0 01 نرم افزار تحلیلی کوت آنالیز برای اندروید COT Analysis Tool’s ما برای…

www.fxcma.com , cot analysis

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی در گزارشات

5.0 01 نکاتی در گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report  قبل از اینکه به…

www.fxcma.com , cftc report

آموزش تحلیل انتظارات – بررسی گزارشات

5.0 01 بررسی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report خوب در این درس پس…

www.fxcma.com , cftc

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی از سبک کوت آنالیز

5.0 01   نکات نحلیل کوت (Cot Analysis گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report)…

www.fxcma.com . cot report

آموزش تحلیل انتظارات – سبک کوت آنالیز

5.0 01 نحلیل کوت ( Cot Analysis گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report )…

www.fxcma.com , sentiment analysis

آموزش تحلیل انتظارات – روش های تحلیلی

5.0 01 روش های تحلیل در انتظارات در واقع هدف اصلی بررسی گرایشات بازار…

www.fxcma.com , order

آموزش تحلیل انتظارات – طرف های جنگ

5.0 01 طرف های جنگ  زمانی که یک معامله گر کوچک (تریدر تحت لوای…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل انتظارات – حقایق تلخ

5.0 01 حقایق تلخ  طبق تحقیقی که در سال 2004 توسط مجله علمی دانشگاه…

www.fxcma.com , war for profit

آموزش تحلیل انتظارات – جنگ بر سر منافع

5.0 01 جنگ بر سر منافع آن چیزی که تا به حال در بسیاری…

www.fxcma.com , movement

آموزش تحلیل انتظارات – مبانی حرکت

5.0 01 مبانی حرکت  کال مارجین ( ورشکستگی ) ، طمع، ترس، تصمیم عجولانه،…