بخش پشتیبانی

Cot Report Analysis

www.Fxcma.com , Cot Analysis Software

آموزش تحلیل انتظارات – نرم افزار تحلیلی

نرم افزار تحلیلی کوت آنالیز برای اندروید COT Analysis Tool’s ما برای بررسی داده…

www.fxcma.com , cot analysis

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی در گزارشات

نکاتی در گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report  قبل از اینکه به نرم افزار…

www.fxcma.com , cftc report

آموزش تحلیل انتظارات – بررسی گزارشات

بررسی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report خوب در این درس پس از ارائه…

www.fxcma.com , cftc

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی از سبک کوت آنالیز

  نکات نحلیل کوت (Cot Analysis گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report)  در ادامه…

www.fxcma.com . cot report

آموزش تحلیل انتظارات – سبک کوت آنالیز

نحلیل کوت ( Cot Analysis گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report ) مباحث مطروحه…

www.fxcma.com , sentiment analysis

آموزش تحلیل انتظارات – روش های تحلیلی

روش های تحلیل در انتظارات در واقع هدف اصلی بررسی گرایشات بازار و شناخت…

www.fxcma.com , order

آموزش تحلیل انتظارات – طرف های جنگ

طرف های جنگ  زمانی که یک معامله گر کوچک (تریدر تحت لوای بروکر) پوزیشنی…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل انتظارات – حقایق تلخ

حقایق تلخ  طبق تحقیقی که در سال 2004 توسط مجله علمی دانشگاه اقتصاد پنسیلوانیا…

www.fxcma.com , war for profit

آموزش تحلیل انتظارات – جنگ بر سر منافع

جنگ بر سر منافع آن چیزی که تا به حال در بسیاری از کتاب…

www.fxcma.com , movement

آموزش تحلیل انتظارات – مبانی حرکت

مبانی حرکت  کال مارجین ( ورشکستگی ) ، طمع، ترس، تصمیم عجولانه، تحلیل اشتباه،…