بخش پشتیبانی

تحلیل فاندامنتال

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – الگوی جریان مدور

جریان یا چرخه اقتصادی (  Circular Flow  ) اقتصاد دانان تمایل دارند برای تحلیل…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – هدف و شیوه تحلیل بنیادی

هدف تحلیل بنیادی سه هدف اصلی به شرح زیر می باشد : قیمت چه…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – خصوصیات ارزها

خصوصیات انحصاری هر ارز اطلاع از شرایط کلی بازار در کنار خصوصیات هر ارز…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – همبستگی

همبستگی در نوشتارهای گذشته اشاره شد دو نوع ریسک در بازار ارز وجود دارد…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – فراریت

فراریت (Volarity) به طور متوسط هر جفت ارز در بازار تبادلات ارزی گرایش دارد…

Www.Fxcma.coM

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازدهی و ریسک

تحلیل بازدهی به مقدار درصد تقویت و تضعیف هر ارز به صورت منفرد در…

Www.Fxcma.coM

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – دارایی ها در بازار ارز

ارزش گذاری دارایی ها در بازار ارز  قبل از اینکه مباحث بنیادی را باز…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازار ارز ، بازار مادر

ارتباط بازار ارز با سایر بازاهای مالی با جهانی شدن ارتباطات بازار ارز را…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازیگران بازار ارز

بازیگران بازار ارز بازیگران بازار ارز طیف گسترده ای دارند ، در بازار ارز…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – مفاهیم پایه

مفاهیم پایه در نوشتار های قبل اشاره شد که تحلیل بنیادی چیست و برای…