تحلیل سهام وساپا

تاریخ : 30 تیرماه 1397

در چارت 8 ساله سهم وساپا شاهد کانال قیمتی تقریبا رنج هستیم که طی دو ماه گذشته قیمت وساپا با برخورد به کف کانال در زمان مناسب درحال تجربه کردن رشد قیمتی در بازار است.

به نظر طی زمان باقی مانده تا انتهای سال میلادی قیمت سهام وساپا بتواند رشدی که از 545 ریال آغاز نموده را با 100 درصد بازدهی در بازار بورس به پایان برساند.

سهام ساپا ، وساپا سهام ، تحلیل وساپا ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، vasapa ، vasapa Analysis