PeSahand Share Analysis

Update: 24 July 2018

(تحلیل سهام پسهند ( لاستیک سهند 

تاریخ : 2 مرداد ماه 1397

همانطور که در چارت مشخص است یک اصلاح چندین ساله مجدد از سقف سال 2014 درحال تکرار است. این تکرار در محدوده زمستان 97 به اتمام خواهد رسید. 

از نظر قیمتی ایده آل ترین سطح خرید محدوده 1350 ریال است که همزمان الگوی هارمونیک شارک نیز در این عدد تکمیل خواهد شد. از لحاظ بنیادی نیز رشد خیره کننده قبلی بواسطه رشد دلار اتفاق افتاد که اینار نیز تکرار همان الگو می تواند سرمایه گذاری در این سهم را جذاب کند.

سهام پسهند ، پسهند سهام ، تحلیل پسهند ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، Pesahand ، Pesahand Analysis