Mafakher Share  Analysis

Update: 7 August 2018

 تحلیل سهام مفاخر – فناوری اطلاعات خوارزمی

تاریخ : 16 مرداد ماه 1397

قیمت سهام مفاخر طی 4 سال یک کانال نزولی بزرگ تشکیل داده است که در محدوده 1800 الی 1900 ریال قیمت به کف کانال برخورد خواهد داشت. بنظر خرید در این محدوده با ریسک کمی همراه باشد اما بواسطه ریزش تند قیمت احتمالا رشد خوب پس از صرف مقداری زمان صورت بگیرد

 اهداف قیمتی مفاخر

در اشل بزرگ احتمالا قیمت سهم بتواند 2 الی 3 برابر قیمتهای امروز باشد در کوتاه مدت احتمال رشد تا حدود 2500 ریال دور از انتظار نیست

سهام مفاخر ،مفاخر سهام ، تحلیل مفاخر ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، mafakher، mafakher Analysis

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)