PeTire Share Analysis

Update: 24 July 2018

(تحلیل سهام پتایر ( لاستیک ایران تایر 

تاریخ : 2 مرداد ماه 1397

سهم در محدوده تراکم زمانی و همزمان درحال پولبک به مقاومت شکسته شده می باشد بنظر بزودی شاهد ریزش قیمت سهم باشیم 

درصورت ریزش قیمت حدود تاریخ دیماه 97 که در چارت مشخص شده مستعد تشکیل پیوت کف می باشد که اگر قیمت سهم در این بازه زمانی بین 1780 الی 2000 ریال باشد بنظر قیمت نیز برای سرمایه گذاری میان مدت مناسب باشد چرا که در این بازه قیمت از جمایتهای تکنیکی خوبی برخوردار خواهد بود.

سهام پتایر ، پتایر سهام ، تحلیل پتایر ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، Petire ، Petire Analysis