بخش پشتیبانی

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی

www.fxcma.com, weekly outlook چشم انداز هفتگی

تحلیل هفتگی بازار ها 10 دسامبر 2018

5 / 5 ( 2 votes ) تحلیل هفتگی بازا رها تاریخ: 10 دسامبر…

www.fxcma.com, usa election انتخابات مجلس آمریکا

انتخابات میان دوره ای آمریکا

5 / 5 ( 1 vote ) انتخابات میان دوره ای آمریکا از روز…

www.fxcma.com, weekly outlook چشم انداز هفتگی

تحلیل هفتگی بازار ها

5 / 5 ( 1 vote ) تحلیل هفتگی بازار ها تاریخ: 30 اکتبر…

www.fxcma.com, return table جدول بازدهی

Weekly Outlook 17-21 September 2018

5 / 5 ( 1 vote ) Weekly Outlook – Major Event Update: 17…

www.fxcma.com, return table جدول بازدهی

Weekly Outlook 03-07 September 2018

Weekly Outlook – Major Event Update: 03 September 2018 چشم انداز هفتگی – اتفاقات…

www.fxcma.com, return table جدول بازدهی

Weekly Outlook 28-31 August 2018

Weekly Outlook – Major Event Update: 28 August 2018 چشم انداز هفتگی – اتفاقات…

www.fxcma.com, return table جدول بازدهی

Weekly Outlook 20-24 August 2018

Weekly Outlook – Major Event Update: 20 August 2018 چشم انداز هفتگی – اتفاقات…

www.fxcma.com, Major Price قیمت های تعادلی

Weekly Major Point 17-24 August 2018

5 / 5 ( 1 vote ) Weekly Major Point In this report, you…

www.fxcma.com, US Dollar With Cot Data نمودار شاخص دلار به همراه داده های کوت

CFTC Report Analysis – 13 August 2018

CFTC Reports – Cot Analysis (Sentiment) Update: 13 August 2018 گزارش کمیسیون معاملات آتی…

www.fxcma.com, weekly outlook چشم انداز هفتگی

Weekly Outlook 13-17 August 2018

Weekly Outlook – Major Event Update: 13 August 2018 چشم انداز هفتگی – اتفاقات…