بخش پشتیبانی

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی

www.fxcma.com , Weekly Return Summery

Weekly Fundamental Analysis – 09 July 2018

Weekly Fundamental Analysis  Update: 09 July 2018 تحلیل فاندامنتال ( بنیادی یا اقتصادی )…

www.fxcma.com , weekly Outlook

Weekly Outlook 09-13 July 2018

Weekly Outlook Update: 09 July 2018 In the following PDF file, you are able…

www.fxcma.com , cot Analysis

CFTC Report Analysis – 01 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 01 July 2018 CAD Bears Increase Shorts Just…

www.fxcma.com , weekly Outlook

Weekly Outlook 02-06 July 2018

Weekly Outlook Update: 01 July 2018 In the following PDF file, you are able…

www.fxcma.com , cot reports

CFTC Report Analysis – 25 June 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 25 June 2018 Speculators Slash EUR, GBP &…

www.fxcma.com , Weekly-outlook-24-06-2018

Weekly Outlook 25-29 June 2018

Weekly Outlook Update: 24 June 2018 In the following PDF file, you are able…

Weekly-outlook-17-06-2018

Weekly Outlook 18-22 June 2018

Weekly Outlook Update: 17 June 2018 In the following PDF file, you are able…

www.fxcma.com

چشم انداز اقتصادی بازار ارز – هفته سوم ژانویه 2018

تاریخ آپدیت: 15 ژانویه 2018 در جدول بالا موسوم به بازدهی مشاهده می شود…

www.fxcma.com

Canada economy – October 16, 2017

Canada economy: The Canadian dollar (CAD) trend is also neutral, but if the NAFTA negotiations…

www.fxcma.com

New Zealand economy – October 16, 2017

New Zealand economy: Most likely, the New Zealand Consumer Price Index, for the third quarter…