قراردادهای معاملاتی در بازارهای مالی

در این درس ما به توضیح متداول ترین قرارداد های که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، می پردازیم.

نکته کلیدی: قراردادهای دیگری مانند اعتباری، معاوضه، صلح و موارد دیگری نیز  وجود دارد اما به دلیل عمومیت نداشتن از توضیح در مورد آنها عبور می کنیم و شما عزیزان می توانید برای مطالعه بیشتر در اینترنت جستجو نمائید و مطالعه کنید. ” قراردادهای معاملاتی در بازارهای مالی”

 • قرارداد اسپات یا لحظه ای (Spot)
  در این قرارداد تجاری خریدار بایست تمام مبلغ را به اضافه کمیسیون کارگزار را پرداخت نماید و فروشنده نیز باید حداکثر تا دو روز کاری دارایی مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. این نوع قرارداد در بازار تبادلات ارزی معمولاً به صورت لحظه ای نقد می شوند.
 •  قرارداد فوروارد یا سلف (Forward)
  در قرارداد سلف، کل هزینه و مبلغ را در زمان انجام معامله از سوی خریدار پرداخت شده و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان مشخص دارایی را با نرخ قیمتی مورد تعهد و موافقت در قرارداد به خریدار تحویل دهد.
 • قرارداد فیوچرز یا آتی (Future)
  در قرارداد فیوچرز فروشنده طبق یک قرارداد صلح متعهد می شود که مقدار مشخصی از دارایی مورد توافق را در زمانی مشخص در قبال مبلغی به خریدار تحویل دهد. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید معین تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه و توافق شده را در سر رسید می پردازد.

طرفین در قالب شرط ضمن قرارداد به شخص ثالث یا کارگزاری وکالت می دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف بدهد. هر یک از طرفین می توانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری شخص ثالثی را در قرارداد صلح اولیه جایگزین خود نمایند و پس از تسویه از قرارداد خارج شوند.

کلیه قرارداد ها در زمان سر رسید معیین شده حتماً بایست تسویه شوند.

 • قرارداد آپشن یا اختیار معامله (Option)
  قرارداد اختیار خرید: به موجب این قرارداد عرضه کننده دارایی، حق خرید مقدار معینی از دارایی را در زمان معین و با قیمت مشخص تعیین شده در حال حاضر به طرف دوم قرارداد اعطا می نماید ، بدون اینکه طرف دوم اجباری به خرید آن دارایی باشد.

قرارداد اختیار فروش: این قرارداد به عنوان شرط ضمن عقد، به موجب آن خریدار حق فروش مقدار معینی از دارایی را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف دیگر اعطا می نماید ، بدون اینکه فروشنده اجباری به فروش دارایی در تاریخ قید شده در سر رسید باشد.

نکته کلیدی: در همه قراردادهای اختیار (خرید/فروش) کمیسیون بیشتری نسبت به انواع قراردادهای ذکر شده ، داراست. بر اساس زمان لغو یا تحویل کالا این قرارداد ها به دو مدل  آمریکایی و اروپایی تقسیم بندی می شوند.