سطوح روند

سطوح روند کاملاً همان کار خطوط روند را انجام می دهند با این تفاوت که تحلیل گر قیمت مشخص و دقیقی برای تغییر روند بازار در دست دارد. سطح روند نشان می دهد که در چه قیمتی انتظارات بازار چرخش پیدا کرده یا در آینده در چه سطحی ، روند تغییر خواهد کرد.

سطح روند افزایشی نشان می دهد که بازار هنوز به صعود فکر می کند و تا زمانی که قیمت بالای آن قرار داشته باشد حرکت افزایشی تداوم خواهد داشت. بازگشت قیمت به زیر سطح روند افزایشی تنها بیانگر توقف یا پایان روند صعودی است و نمی توان حتماً ایجاد روند کاهشی را نتیجه گرفت. بسته شدن قیمت زیر سطح روند افزایشی، به معنی آن است که انتظارات بازار تغییر کرده است.

سطح روند کاهشی نشان می دهد که معامله گران در مسیر نزولی حرکت می کنند و هر وقت بازار بتواند بالای آن قرار گیرد، می توانیم نتیجه  بگیریم که در شرایط فعلی کنترل بازار از دست فروشندگان خارج شده است. بسته شدن قیمت بالای سطح روند کاهشی هشدار جدی برای معامله گران است، زیرا نشان می دهد که روند نزولی به پایان رسیده است.

برای شناسایی سطوح روند نخستین کار این است که قیمت های بالا و پایین در سقف ها و کف ها را مشخص کنید و پس از آن نوبت به اندازه گیری زمان حرکت قیمت در روند می رسد. بالاترین قیمت سقف قبلی سطح روند افزایشی و پایین ترین قیمت کف قبلی سطح روند کاهشی است.

یک مثال با هم مرور کنیم : منطق جالبی در مورد سطوح روند وجود دارد ، وقتی قیمت در سطح 1 به سمت 2 کاهش میابد بازار در وضعیت تصحیح قرار دارد و با تشکیل کف معامله گران حرکت دیگری را ترتیب می دهند که باعث می شود قیمت از آخرین سقف عبور کند. این که قیمت های جدید در بالاترین سطح سقف قبلی قرار گرفته اند نشان می دهد که در وضعیت کنونی بازار هنوز در موضع افزایشی قرار دارد زیرا اکثریت تقاضا کنندگان حاضر شده اند قیمت های بالاتری را بپذیرند و روند تا زمانی که بالاتر سطح 1 باشد در جهت افزایش قرار خواهد داشت . اگر قیمت از نقطه 3 بار دیگر به زیر سطح 1 بازگشت کنند، به معنی آن است که دیدگاه بازار تغییر کرده استو معامله گران امروز مانند روزهای قبل فکر نمی کنند.

www.fxcma.con , Trend Level

مهمترین نکته آن است که گذشت زمان همه چیز را عوض می کند و همان گونه که سلیقه و نظر ما نسبت به وسایل زندگی تغییر می کند، معامله گران هم به تدریج سهامی که فکر می کنیم بهترین داده ها و عملکرد را داشته، دست خواهند کشید. گاهی مدت ها بازار به صنعت یا سهام خاصی توجه نشان نمی دهد و به ظاهر در فهرست بدترین سهام قرار می گیرند. با تغییر آهنگ قیمت و نشانه های تغییر روند، ممکن است نوع دیگر فکر کنیم. روشن است که قیمت تعیین کننده است و هر زمان تعادل برقرار شود تغییرات قیمت متوقف خواهد شد. از دیدگاه کسانی که عاشق روندهای افزایشی هستند، سهامی که انرژی جنبشی در آنها برای مدتی خاموش شود در فهرست بدترین ها قرار گیرند.

همانطور که عادت مردم نسبت به رنگ لباس یا نوع دوخت ان عوض می شود و در آینده سبک و روش زندگی جور دیگری خواهد بود. تنوع سبد سهام سرمایه گذاران هم تغییر می کند. معامله گران برتر خالی از تنفر و دلبستگی به سهام یک شرکت خاص هستند.

سطوح روند از جنبه ساختار زمانی به معامله گر کمک می کند که بین تغییر روندهای کوتاه مدت با تغییر روندهای بلندمدت تفاوت در نظر بگیرد. سطح روند افزایشی بلندمدت نشان می دهد که موقعیت قیمت نسبت به بالاترین قیمت سقف قبلی در بیش از شش ماه گذشته چیست. هر زمان قیمت بالاتر از سطح روند افزایشی بلندمدت باشد، معامله گر می داند رون بلندمدت افزایشی همچنان تداوم دارد. سطح روند افزایشی میان مدت برای تعیین موقعیت قیمت نسبت به بالاترین قیمت سقف قبلی در طی چارچوب یک تا شش ماه گذشته بکار می رود و تا هنگامی که قیمت بالای این سطح باشد روند افزایشی بلندمدت متوقف نخواهد شد. سطح روند افزایشی کوتاه مدت وضعیت حرکت قیمت نسبت به بالاترین سقف قیمت در دوره زمانی کمتر از یک ماه (بین یک تا سه هفته) را مشخص می کند. هنگامی که قیمت به زیر سطح روند افزایشی کوتاه مدت نفوذ کند، معامله گر احساس می کند که اکثریت تقاضاکننده در حال عقب نشینی است. بسته شدن قیمت در زیر سطح روند افزایشی کوتاه مدت بیانگر توقف و پایان روند افزایشی در کوتاه مدت است.

شناسایی سطوح روند چه از جنبه جهت و چه از جنبه ساختار زمانی به موقعیت فعلی قیمت وابسته است. برای تعیین زمان سطوح روند کافی است تاریخ فعلی را نسبت به تاریخ پایین ترین و بالاترین سقف ها یا کف های قبلی مقایسه کنیم.

سطح روند کوتاه مدت شامل دوره زمانی کمتر از یک ماه می شود و سطح روند میان مدت دوره قراردادی بین یک تا شش ماه را در بر میگرد. سطح روند بلندمدت نشان می دهد که جریان روند از بالاترین یا پایین ترین سطح بیش از شش ماه قبل عبور کرده است.

وقتی با سهام شرکتی روبرو هستیم که در عرض یکماه یک سوم از سرمایه گذاری ما را از بین برده، طبیعی است که نگران شویم و معمولاً اثر احساسات انسانی بر روی منطق و محاسبات بیشتر دیده می شود. حتی گاهی دوست نداریم که به نمودار چنین سهام و دارایی نگاه کنیم. هر روز که قیمت اندکی بالاتر از روز قبل می رود، شادمانی زیادی به ما دست خواهد داد و تصور می کنیم که روند تغییر خواهد کرد. در شرایط نزول قیمت ها نگاه کردن به تابلوی معاملات ممکن است دلهره آور باشد. رفتار همه معامله گران در چنین شرایطی یکسان نیست، اما ممکن است گروهی از سرمایه گذاران بعد از مدتی به این نتیجه برسند که باید با بی توجهی سهام زیان آور را به حال خود رها کنند. آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که سرانجام روزی فرا خواهد رسید که قیمت ها بازگشت خواهند کرد البته نمی دانیم که تا آن روز چقدر زمان طی خواهد شد.

با این حال مهم است که به این نتیجه برسیم نگهداری سهام و دارایی که ارزش سرمایه گذاری ندارد بیهوده به نظر می رسد. من به روندهای کاهشی در بازار سهام علاقه ندارم اما شاید دلیل این که با بازارهای کاهشی همراهی میکنیم اصرار بر این موضوع است که شاید فردا همه چیز تغییر کند.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)