روند کاهشی Bear Trends

روند کاهشی به وسیله یک سری سقف های پایین تر و کف های پایین تر ساخته می شود و در آن هر سقف نسبت به سقف قبلی و هر کف نسبت به کف قبلی در سطح پایین تری قرار دارد.

www.fxcma.con , Bear Trend

www.fxcma.con , Bear Trend

در روند کاهشی کنترل بازار به دست نیروی عرضه است و تلاش خریداران در جبران افت گذشته در هر بار با ناکامی روبرو می شود و در این شرایط میل تقاضا یا افزاش قیمت تا حد مشخصی پیش خواهد رفت (به صورت اصلاح خواهد بود )

نکته کلیدی: در بازار تبادلات ارزی به دلیل اینکه دارایی ها در آن در هر سمت یک ارز موجود می باشد این مفهوم قدری متفاوت می باشد. به طور مثلا نرخ برابری یورو به دلار آمریکا را در نظر بگیرید. در اینجا روند کاهشی یا افزایشی صرفاً به دلیل تقاضا در دلار آمریکا یا یورو نیست.به طور ساده فرضاً یک روند کاهشی در این دارایی مشاهده شود ، این روند به منزله تقویت تقاضا در دلار آمریکا میتواند نباشد . حالات مختلفی موجود است که در آینده به این موضوعات بیشتر خواهیم پرداخت.

با تشکر – خلیل رحمانی