هدف تحلیل

ما بر اساس داده ها و اطلاعات گذشته و کنونی نسبت به آینده قضاوت می کنیم.

تحلیل تکنیکی یکی از روش های شناسایی موقعیت های سرمایه گذاری و معامله گری است که به طور ساده تنها بع پیشینه تاریخی قیمت تکیه می کند. در این روش داده های قیمتی و اطلاعاتی که از نمودارها بدست می آوریم تنها حقایقی هستند که پس از انجام پردازش و تحلیل، بسیاری از زوایای پنهان بازار را روشن می سازد و می تواند به تصمیمات خرید و فروش کمک کند.

این که تحلیل تکنیکی بتواند همه نیازهای سرمایه گذاران را برطرف کند انتظار غیر عادی است اما به وسیله نمودارهای قیمت روانشناسی بازار امکان پذیر خواهد بود و می توان فهمید که چه زمانی تصمیمات بازار تغییر خواهد کرد و چه زمانی بازار تغییر عقیده داده است.

استفاده از تحلیل تکنیکی شبیه بهبود شانس و بالا بردن احتمالات در یک بازی است.برخی ابزارها جنبه تحلیلی دارند و دسته از آنها بیشتر راهنما هستند.  

در تحلیل تکنیکی نوین ، قیمت در واحد زمان به عنوان مهمترین معیار تصمیم گیری برجسته شده است و روانشناسی قیمت در کنار جایگاه فنی تعریف و سازماندهی است زیرا ارتباط معنی دار و قابل توجهی میان زمان ، قیمت و الگوی بازار وجود دارد.

نکته کلیدی: در بازارها هر چیزی امکان وقوع دارد ، در برخی مواقع بازارها تنها یک واکنش گذرا از خود نشان می دهند ( نسبت به یک داده خبری ) و بر خلاف تحلیل های ما حرکت می کند ، حتی اگر اعتقاد راسخ به جهت و تحلیل خود داشته باشیم . پس رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه جز اوجب واجبات کار می باشد.

تا زمانی که رفتار انسانی در بازار تعیین کننده قیمت باشد ، روند ها به طور مداوم با یک سری الگوهای مشخص و تکرار شونده آغاز و به پایان می رسند. وجود انتظارات خوشبینانه و بدبینانه همواره دوره های افراطی را در بازار شکل می دهد و معامله گران ممکن است بارها با بیش خرید و فروش در بازار روبرو شوند.

هدف تحلیل تکنیکی شناسایی موقعیت بازار بر اساس اطلاعات آشکار شده است که آیا موقعیت فعلی بازار ، در ابتدای حرکت ، میانه راه یا انتهای یک روند قرار دارد. این سبک باعث افزایش کارایی و عملکرد شما خواهد شد.

نکته کلیدی: رازی برای پیش بینی و شناسایی فرصت ها در کار نیست و نمودارها هم مانند گوی بلورین قادر به پیشگویی نیستند که با نگاه کردن به آن بتوان آینده را دید اما چیزی که در نمودارها دیده می شود آن است که ، رفتار عموم مردم و احتمالات در آن مشخص است. با نمودارها نمی توان همیشه آینده را پیش بینی کرد اما همه آن چیزی که تاکنون در بازار به آن فکر میشده را صادقانه نشان می دهد.یک کلام نمودارها دروغ نمی گویند و خوبی آن این هست که حقیقت را می بینیم.

با تشکر – خلیل رحمانی