روند رو به جلو Sideway

روند رو به جلو دوره ای است که قیمت بدون روند یا گرایش مشخص تغییر می کند و اغلب باعث می شود که احساس کنیم اختلاف قابل توجهی در ارزش یک دارایی از آغاز تا پایان دوره به وجود نیامده است.

نکته کلیدی: گاهی معامله گران به جرکت رو به جلو ، محدوده حنثی یا دامنه تغییرات می گویند ( Range رنج )

منظور این است که قیمت ها در طی یک دوره زمانی مسیر مشخص کاهشی یا افزایشی را دنبال نمی کند. این دوره شرایطی را نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت تمایل دارد در یک دامنه مشخص نوسان نماید. روند رو به جلو می تواند پس از یک دوره حرکت کاهشی یا افزایشی شکل گیرد و در آن هیچ کدام از نیروهای عرضه و تقاضا نتوانند بر هم غالب شوند و به طور خاص در حوزه یا سطح مشخصی از قیمت خودنمایی می کنند.

www.fxcma.con , sidwways Trend

www.fxcma.con , sidwways Trend

حرکت رو به جلو از جنبه روانشناسی قابل بررسی است ، زمانی که دوره روندی در حال شکل گیری است یکی از نیروهای عرضه و تقاضا بر بازار حاکم می شود اما دوره بدون روند در وضعیت تعادلی بین این دو گروه پدید می آید.

 چرا چنین شرایطی رخ می دهد؟ در طی دوره هایی ممکن است غالب بازیگران احساس کنند که تغییری در ارزش دارایی مورد نظر روی نمی دهد در این حالت انتظارات مشخص و پایداری که منجر به فشار جدی بر تقاضا یا عرضه شود پدید نمی آید.

گاهی ممکن است وضعیت آینده مبهم و پیچیده باشد یا اکثریت بازار نمی توانند بر روی اطلاعات یا گزارش های انتشار یافته خیلی اعتماد کنند و شاید در زمان واکنش ها معامله گران نتوانتد سرنوشت و مسیر آینده را روشن سازد در این صورت طبیعی است که حرکت بازار گمراه کننده باشد.

دوره تثبیت ( consolidation )

به بازارهای کاهشی و افزایشی “دوره روندی” میگوییم و در آن یکی از نیروهای بازار ( خریداران یا فروشندگان) غالب است. در حالت تعادل بازار در روند قرار ندارد و ممکن است در دراز مدت هم نتواند در جهت معینی حرکت کند که به این دوره “بدون روند” می گوییم. یکی از حالت های خاص دوره بدون روند را “دوره تثبیتی” می گوییم و در آن نه مجموع تقاضاکنندگان و نه عرضه کنندگان نمی توانند بازار را پس از یک دوره روندی در جهت قبلی یا خلاف آن حرکت دهند.

معامله گران معمولاً به دوره های روندی علاقه نشان می دهند، زیرا در جهت مشخصی تمرکز می کنند و کمتر دچار اشتباه و گمراهی می شوند. با این حال در بازارهای بدون ثبات، گروهی از سفته بازارن در جستجوی دوره های تثبیتی هستند. این که چه بازاری برای خرید و فروش مناسب است به استراتژی و طرز تفکر معامله گران مربوط می شود.

 

بازار در چه وضعیتی به سر می برد؟

پیش از آنکه بخواهیم آینده بازار را پیش بینی کنیم، دانستن وضعیت فعلی بازار اولویت دارد. دو وضعیت کلی در بازار اکنون می شناسیم:

  • وضعیت روندی
  • وضعیت بدون روند

هرگاه بازار در وضعیت روندی قرار دارد موقعیت های اصلاحی هم در آن ظاهر می شوند که در عمل باعث می شود روند جاری در زمان دیگر ادامه یابد. در این شرایط ممکن است پیش بینی ها و قضاوت درباره حال و آینده سخت باشد.

نکته کلیدی: موقعیت اصلاحی در بازار افزایشی زمانی آغاز می شود که اکثریت خریداران برای مدتی خواهان قیمت های پایین تری می شوند در این حالت به نظر می رسد خریداران در حال عقب نشینی هستند و فروشندگان هم برای عرضه در قیمت های پایین تر با هم رقابت می کنند

همه اینها همه موقتی است و هنوز روند جاری برقرار است اما دوره تثبیتی هنگامی شکل می گیرد که حرکت روند متوقف شده و نیروی فروشنده و خریدار در یک دوره زمانی متعادل می گردد. حالا هیچ گروهی کنترل بازار را در دست ندارد و قیمت از نظر اکثریت بازار در جای واقعی و منصفانه خودش قرار دارد.

معمولاً دوره تثبیتی طولانی مدت نیست و اگر بازار مسیر مشخصی را در بالا و پایین شدن پیدا نکند، وضعیت بدون روند پیش می آید که آن را با نام “روند رو به جلو” می شناسیم. روندها تنها از جنبه جهت یا موقعیت قرار گرفتن آنها بررسی نمی شوند و باید بعد زمان را هم به آن بیافزاییم.

با تشکر – خلیل رحمانی