سطوح مقاوم ( Support & Resistance )

سطوح مقاوم ( حمایت یا مقاومت ) نشان می دهند که معامله گران در چه قیمتی به تغییر جهت روند رای داده اند. اگر به سقف روند یا سطح مقاومت رسیده اند، معتقدند که قیمت های بالاتر ارزنده نیست و مایل به رشد بیشتر قیمت نخواهند بود. چناچه به کف روند یا سطح حمایت رسیده اند. بر این باورند که قیمت های فعلی در این شرایط مناسب است و کاهش قیمت متوقف خواهد شد.

 

نشانه حمایت و مقاومت

هنگامی ک قیمت به سطح مقاومت کند اما قیمت پایانی در زیر آن بسته شود بازار در شکست سطح مقاومت ناتوان گردیده است در این حالت می گوییم که در این سطح قیمت بازار مقاومت کرده است. نشانه مقامت زمانی است که پس از نفوذ قیمت پایانی در زیر سقف یا مقاومت قبلی بسته شود. برای تایید لازم است که سقفی در این سطح به وجود آید.

 

در هنگامی که قیمت از کف ها یا سقف های قدیم عبور میکند، ممکن است هنوز ندانیم که عاقبت چه خواهد شد اما زمانی که حرکت بازار به کفی نفوذ می کند و دوباره به بالای آن بازگشت می کند میگوییم بازار در آن قیمت حمایت کرد. تشکیل کف زمانی است که قیمت به کف قبلی نفوذ می کند هم می تواند نشانه ای از حمایت باشد.

 

همین طور هنگامی که حرکت بازار در سقف قبلی متوقف می شود یا حتی قیمت ها از آن عبور می کنند و دوباره معاملات در زیر آن سقف انجام می شود، می گوییم که بازار در آن قیمت مقاومت کرده است.

 

www.fxcma.con , Support & Resistance

www.fxcma.con , Support & Resistance

هر زمان قیمت به سطح حمایت و مقاومتی نفوذ کند و در پایین ترین سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت بسته شود، در این حالت می گوییم سطح مقاوم شکسته شده است. پس از فاصله گرفتن قیمت از سطح شکست، ممکن است خریداران و فروشندگان در مورد اعتبار قیمت های جدید به بازبینی و بررسی بپردازند. گاهی هم داده های بنیادی یا متغییرهای موثر بر روی تصمیمات بازار دادوستد می گیرد. در چنین وضعیتی احتمال دارد که بازیگران بازار به نتیجه جدیدی برسند و قیمت ها بار دیگر به سطح مقاوم بازگشت کنند.

 

با تشکر – خلیل رحمانی

کلمات مرتبط:حمایت و مقاومت

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)