نشانه های توقف و تغییر روند

آشکار است که روندها ابدی نیستند و روزهای خوب و بد به پایان می رسند و ممکن است حال و هوای دیگری در بازار حاکم شود. با گذشت زمان انتظارات بازار تغییر می کند اما چگونه می توان با دیدن نمودارهای قیمت از تغییر روندهای جاری آگاه شد؟

مهمترین هشدار پایان روند افزایشی ، بازگشت قیمت به زیر بالاترین قیمت سقف قبلی است.

هرچند این هشداری برای پایان روند افزایشی و تبدیل شدن آن به روند رو به جلو (تثبیتی) یا کاهشی است اما همیشه داستان به تغییر روند نمی انجامد، همیشه بازگشت قیمت به زیر سقف قبلی به معنی ایجاد روند کاهشی (تغییر روند جاری بازار) نیست و ممکن است روند افزایشی ادامه پیدا کند.

نمودارها حقایق بازار را بازتاب می دهند واقعاً آن چیزی که در روندهای قیمت ها می بینیم تصمیمی است که اکثریت بازار به آن رای داده اند.

نکته کلیدی: بازار کانون حقایق و راستی هاست و به همین دلیل نمودارهای قیمت می توانند آنچه در حال وقوع است را به خوبی نمایش دهند.

یکی دیگر از نشانه های توقف روند افزایشی هنگامی اتفاق می افتد که بعد از تشکیل هر سقف جدید، روندهای بعدی افزایشی نمی توانند سقف جدیدی را بالاتر از آن ایجاد کنند و این هشداری برای پایان روند افزایشی است. در این حالت تحلیلگر درمیابد که بازار به دو سقف همسان رسیده است . برای روند کاهشی هم این سناریو وجود دارد. هنگامی که کف جدیدی در بازار شکل می گیرد، روندهای کاهشی بعدی قادر به عبور از آخرین کف نیستند و معمولاً کفی همسطح یا همسان با آن تشکیل می شود.

معمولاً مهمترین نشانه توقف روند کاهشی هنگامی ظاهر می شود که روند قیمت به کف جدیدی می رسد و از آنجا به کف قبلی نفوذ میکند. هرگاه قیمت در بالای کف قبلی بسته شود که هشداری برای پایان روند کاهشی حساب می آید. گاهی نشانه پایان روند کاهشی همان توقف افت قیمت در کف بازار یا ناتوانی در شکست آخرین کف است. در این شرایط آخرین کف و سقف شکل گرفته است و هر زمان روند قیمت نتواند از آخرین کف عبور کند، هشداری برای پایان روند کاهشی به شمار می رود.

پیش از آغاز روند کاهشی معمولاً مهمترین نشانه زمانی آشکار می شود که حرکت افزایشی نتواند از سقف عبور کند. بازار به سقف جدیدی می رسد و بعد حرکت اصلاحی قیمت تا تشکیل کف تداوم پیدا میکند در این مرحله طبیعی است که همه تصور می کنند که بازار به مانند حرکت های قبلی می خواهد از سقف عبور کند و روند افزایشی ادامه خواهد یافت اما در عمل چنین چیزی رخ نمی دهد و حرکت صعودی قیمت در شکست سقف ناتوان می ماند در واقع به مانند گذشته قدرت تقاضا به حدی نیست که بتواند سقف جدیدی را شکل دهد. حالت ویژه ای برای آغاز روند کاهشی وجود دارد و آن هنگامی است که در روند افزایشی بدون ایجاد سقف پایین تر نسبت به آخرین سقف ، حرکت نزولی بدون مکث و در مدت زمان کوتاه از کف می گذرد. تصور کنید که یک روند افزایشی در جریان است و در این شرایط بدون ایجاد یک سقف پایین تر نسبت به سقف جدید، حرکت کاهشی قیمت با قدرت از کف پیشین میگذرد ، نفوذ قیمت به کف در یک گام صورت میگیرد که این حالت ویژه از تغییر روند به تصحیح بزرگ مشهور است.

تصحیح بزرگ در روند افزایشی رخ می دهد که قیمت از آخرین سقف در زیر کف قبلی بسته می شود.

معمولاً افراد به تدریج در میابند که ایجاد نشانه های آغاز روند های افزایشی و کاهشی به معنی برقراری روند جدید نیست و نمی توان همیشه از آنها به یک نتیجه واحد رسید.

معمولاً تغییر روند به آسانی صورت نمی گیرد و زمان نقش مهمی در این داستان بازی می کند. اگر به نشانه هایی از آغاز روند افزایشی دست پیدا کنید معمولاً زمانی باید صرف تثبیت قیمت شود.

نکته کلیدی: گاهی تغییر انتظارات بازار نیاز به تایید دارد و در اغلب موارد معامله گران به نشانه های اولیه اکتفا نمی کنند و با بررسی بیشتر به دنبال یافتن تایید حرکت های بازار هستند.

نکته کلیدی: روشن است که تایید الگوها یا تغییر روند با گذشت زمان و بررسی قیمت پایانی ارتباط دارد.

نکته کلیدی: همیشه نشانه های تغییر روند و الگوهای سقف به مفهوم آن نیست که به طور یقین حرکت بازار کاهشی یا افزایشی خواهد بود، یک تحلیلگر باید از زاویه هشدار به آنها نگاه کند.

نکته کلیدی: تثبیت قیمت پیام مهمی از سوی بازار است که می گوید حرکت قبلی مورد تایید قرار گرفته است  تحلیل گران از روی آن می توانند با در نظر گرفتن بیشترین احتمال رفتار بعدی بازار را در میان مدت یا بلندمدت پیش بینی کنند به همین دلیل است که خیلی از تحلیلگران برای برآوردها صبر می کنند که قیمت در پایان یک بازه زمانی مثل ساعتی، روز، هفته، ماه یا فصل بسته شود و بعد حرکت بعدی را بر اساس این شواهد پیش بینی می کنند.

با تشکر – خلیل رحمانی