آرایش های کلاسیکی Technical Pattern

پیش از این پذیرفتیم که حرکت های قیمت در روند به دلیل رفتارهای طبیعی به وسیله الگوهای مشابه و تکرار شونده قابل بررسی و پیش بینی است.

رفتار بازیگران بازار می تواند در برخی زمان ها جبهه گیری مشخصی را در اثر تغییرات منظم پیوسته عرضه و تقاضا پدید آورد و از آنجایی که اندیشه ها و تصمیمات انسانی بر روی بازار موثر است در شرایط زمانی دیگر تکرارپذیر است.

شواهد تجربی نشانگر آن است که رفتار بازار در یک دوره زمانی آرایش و جبهه گیری مشخص را پدید می آورد، به طوری که تاکنون الگوهای ساده شده گوناگونی شناسایی شده است.

دوره های تثبیتی و رو به جلو می توانند آغازگر ماجراهای جدید در بازار باشند، شاید به صورت تجربه دریافته اید که هر توقف در روندهای افزایشی یا کاهشی ممکن است سرآغاز تغییرات مهم و معنی دار در آینده باشد، معمولاً حرکت های بزرگ تر که به تغییرات میان مدت یا بلندمدت منجر می شود پس از یک دوره ثبات و آرامش پدید می آیند.

ممکن است به آرایشی برخورد کنید که به مرحله عمل نمی رسد و یا به شواهدی می رسیم که بیانگر نقض الگو است که در اصطلاح به آن “آرایش ناموفق یا الگوی ناقص شده” می گوییم.

تحلیلگر هوشیار همواره احتمالی را برای نقض آرایشها در نظر دارد، همیشه انتظار نداشته باشید بازار بر پایه آرایش ها یا وضعیت پیش آمده در گذشته تصمیم گیری کند و گاهی ممکن است زود تغییر عقیده بدهد، بنابراین زمانی که روند قیمت مطابق انتظارات حرکت نمی کند یا در عمل آرایش فرو می پاشد حرکت های سریع و خلاف جهت شروع می شود.

ما می توانیم آرایش های بازگشتی را به ظاهر در طی خرید و فروش های چند روز هم ببینیم، با این حال زمانی یک الگوی بازگشتی می تواند نیرومند عمل کند که طی یک دوره زمانی چند هفته ای به وجود آمده باشد. در بیشتر موارد آرایش هایی که به تغییر روند منجر می شوند، در یک دوره میان مدت شکل گرفته اند با این حال چگونگی عملکرد آرایش و میزان اعتبار آن به قدرت یا ضعف روند وابسته است.

واقعیت ها بیانگر آن هستند که اغلب الگوهای بازگشتی هنگامی نیرومند عمل می کنند که در طی دوره زمانی بلندمدت تری شکل گرفته باشند. الگوهای بازگشتی کوتاه مدت ( از یک روز تا سه هفته ) نسبت به آرایش های بازگشتی میان مدت ( چند هفته تا چند ماه ) از اعتبار کمتری برخوردارند.

اگرچه الگوهای کلاسیکی می توانند سودمند باشند، اما الگوهای اصلی سقف یا کف که قبلاً شناختیم به طور جامع همه حالت های بازگشتی بازار را پوشش می دهند.

دوستان عزیز میتوانید الگوها را به صورت تفکیک شده در بخش های آرشیو سایت و فاز دوم آموزش که به صورت تخصصی تری می باشد را دنبال کنید اما از آنجا که در همه سایت ها به این الگوها پرداخته اند ما صرفاً تجربیات و نکات مهم را در این زمینه بیان نمودیم. و قصد ما این نیست که قدرت پردازش و تفکر شما گرفته شود و همه آن چیزی که نیاز است را در یک جا برای شما قرار دهیم ، بلکه میخواهیم به مرور زمان ذهنیت شما تکمیل گردیده همراه با دانش و تجربه ما و کار بر روی بازارها نیز تجارب کسب نمائید.

با تشکر – خلیل رحمانی

آموزش تحلیل تکنیکال – آرایش های کلاسیکی
Rate this post