نباید انتظار داشت که همیشه پایان روندهای کوتاه مدت و میان مدت با روند خلاف جهت دیگری آغاز شود. رفتار طبیعی دسته ای از معامله گران گریزان شدن از سهامی است که در دوره قبلی یا بازدهی نسبی بالاتر از سطح معمول روبرو شده اند. پس پیش از قضاوت بهتر است با ابزارها و امکانات تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازیم که چه میزان احتمال دارد که بازدهی دوره های قبلی در دوره سه ماهه بعدی تکرار شود.

 

ساده سازی روندها

یکی از اصولی که به تشخیص آینده روندها کمک می کند آن است که روندهای کوتاه مدت یا میان مدتی که پایه های حرکت های هم جهت بعدی را میسازد به طور ظاهری با الگوهای سقف یا کف روبرو شده اند اما این دسته از الگوها در رسیدن به اهداف خود ناموفق می شوند (حرکت های بازگشتی به یک روند خلاف جهت تبدیل نمی شوند) و در عمل آنها را به صورت حرکت های تصحیحی یا تثبیتی می بینیم.

 

نکته کلیدی

دقت کنید که حرکت های بازگشتی (دوره تصحیح و تثبیت)  یا حتی تشکیل کف ها و سقف ها باید با زمان حرکتهای روند متناسب باشد.

به طور مثال نمی توان انتظار داشت که یک حرکت افزایشی دو هفته ای با تصحیح یک ماهه روبرو باشد.

 

معمولاً انتظار نداریم که روند کوتاه مدت از یک تا سه هفته با یک دوره تثبیتی یا تصحیح میان مدتی روبرو شود. در روندهای میان مدت بازگشت های از یک هفته تا چند هفته طبیعی است به طور معمول تصحیح کامل که به شکل ظاهری الگوهای سقف و کف اصلی به وجود آید و معمولاً بین یک تا سه ماه دوام دارد زمینه ساز روند جدیدی می شود.

 

انتظارات واقع بینانه

می دانیم خیلی از گزارش های اقتصادی یا مالی به صورت ماهانه یا فصلی منتشر می شوند و معمولاً در پایان هر دوره شرکت ها و سرمایه گذاران تصمیماتی را در مورد خرید یا فروش می گیرند. به همین دلیل بررسی عملکرد بازار در یک دوره ماهانه یا سه ماهه بازتاب دهنده بسیاری از وقایع مالی و اقتصادی است و دارای ارزش  اهمیت است.

 

راه حل عملی

معمولاً در پایان هر بازار افزایشی که طی یک ماه یا سه ماه رخ داده باشد تصحیح و تعدیلی رخ می دهد یا اگر در طی دو ماه بازار پیوسته در کاهش قرار داشته باشد در ماه سوم یا نیمی از آن حرکت های اصلاحی اتفاق می افتند به همین دلیل است که پیشنهاد می شود نمودارای قیمت را در مقطع ماهانه و فصلی یکبار به صورت داده های هفتگی و یک بار به صورت داده های روزانه مورد بررسی قرار دهید. ( یک ماه یا سه ماه قبل را در نمودار هفتگی و روزانه بررسی کنید)

 

نتیجه

یکی از کاربردهای ساده سازی نمودارها این است که بتوانیم الگوهای سقف و کف را بر حسب دوره زمانی تشخیص دهیم و از آن مهمتر تغییر روندها را از کوتاه مدت تا بلندمدت از هم تمیز دهیم، همینطور سطوح مقاوم از جنبه اهمیت بهتر شناسایی می شوند.

 

با تشکر – خلیل رحمانی

کلمات مرتبط: روندا، روند، روند قیمت طلا، روند قیمت دلار، روند تازه، تحلیل روند قیمت دلار، تحلیل روند، تحلیل روند چیست، تحلیل روند قیمت طلا، تحلیل روند در آینده پژوهی، روش تحلیل روند، تجزیه و تحلیل روند، روش تحلیل روند، تکنیکال روند، روند در تحلیل تکنیکال، خط روند تکنیکال، تحلیل تکنیکال روند

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)