حجم معامله ، میزان دادوستد

در بازارهای سهام متشکل ، میزان دادوستد یا حجم معامله در یک بازه زمانی مشخص می تواند اطلاعات و نشانه با ارزشی را ارائه دهد و بیانگر شمار (تعداد) سهامی است که در آن دوره مورد دادوستد قرار گرفته است. در بورس اوراق بهادار تهرآن، میزان ارزش ریالی معاملات نیز نمایش داده می شود.

داده های مربوط به حجم دادوستد به طور معمول در بورس های متشکل قابل دستیابی و تفسیر هستند اگر چه تحلیل گران بازارهای اوراق قرضه و سهام از مزیت داده های مربوط به حجم معاملات روزانه بهره مند می شوند، اما سرمایه گذاران بازار های فرابورس و معامله گران نقد مبادلات ارز به سبب ویژگی بیرون بورسی بودن این گونه بازارها از امکان دسترسی به حجم معاملات باز می مانند.

گاهی معامله گران فرابورس برای پی بردن به وضعیت مبادلات ، به حجم معامله در بازارهای آینده ارز یا بازارهای متشکل روی می آورند.

در بازارهای که داده های مربوط به میزان دادوستد فراهم باشد، تحلیل گران به رابطه بین حجم و قیمت توجه ویژه ای نشان می دهند. افزایش یا کاهش حجم معاملات در روند قیمت پیام های معنی داری درباره آینده و نگرش معامله گران می فرستد که روش تحلیل حجم دادوستدها و ارتباط آن با قیمت در بازار های مالی بین الملل می توانید در تحلیل انتظارات مطالعه نمائید.

نکته پایانی: رشد حجم معاملات می تواند برای صعود بیشتر قیمت اطمینان بخش باشد.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)