شیب روند

به طور ساده میزان درصد تغییر قیمت در واحد زمان شدت و برتری گروه های تقاضا و عرضه را در بازار نشان می دهد.

هرچه درصد تغییر قیمت در واحد زمان بیشتر باشد بیانگر این واقعیت است که مردم به یک سمت خرید یا فروش تمایل نشان می دهند و حرکت بازار به یک جهت تا رسیدن به تعادل ادامه می یابد

روندهای کوتاه مدت یا میان مدت را می توانیم بر اساس این که در چه مدت زمانی و یا چه میزان تغییر قیمت به سقف یا کف می رسند، از نظر قدرت یا ضعف از یکدیگر متمایز کنیم.

بالا رفتن شیب قیمت ها به این معنی است که تعادل قبلی به م خورده و انتظارات جدیدی شکل گرفته است بنابراین نخستین پیام افزایش شیب آن است که ممکن است بازار به طور نسبی در مدت زمان کوتاه تری نسبت به قبل با رشد شدید یا کاهش شدید قیمت روبرو باشد.

اگر قیمت سهام شرکتی در یک روند، در مدت پنج روز کاری با افزایش 20 درصدی نسبت به سقف قبلی بسته شود نخستین پیام آن است که بازار برای افزایش بیشتر در کوتاه مدت قدرت پیدا کرده است.

این که شیب روند رشد پیدا کند در جای خود و بدون در نظر گرفتن دیگر پارامترها خبر خوبی برای افزایش های بیشتر است.

با کمی دقت در میابیم که روند ضعیف یا ملایم به سختی می تواند از سطوح مقاوم عبور کند یا حتی ار قادر به چنین کاری باشد، دوره زمانی آن طولانی تر می شود. انتظار داریم هر چه درصد و قدرت کمتری در روند وجود داشته باشد زمان بیشتری سپری خواهد شد.

به وسیله محاسبه قدرت روند قادر خواهیم بود که شکست یا عدم شکست سطوح مقاوم را پیش بینی کنیم . با دانستن اطلاعات مربوط به قدرت روندهای میان مدت و بلندمدت تعیین حرکت بعدی آسان تر می شود که ما می توانیم با استفاده از تعیین شیب بگوییم که آیا روند قوی است یا ضعیف است و چه زمانی بازار می تواند به اهداف قیمت برسد. هر حرکت بازار دارای اهمیت است و هر بسته شدن و درصد تغییر قیمت نباید از نظر دور بماند.

با تشکر – خلیل رحمانی

3.7/5 - (3 امتیاز)
3.7/5 - (3 امتیاز)