قیمت

نمودارهای قیمتی حاوی اطلاعات مهمی هستند که ما در اختیار داریم، ما از این طریق واکنش ها و انتظارات سایر شرکت کنندگان در بازار را شناسایی خواهیم کرد.

در واکنش به نمودارها چند فرض یا اصل مهم وجود دارد که می بایست از این طریق به قضاوت و استدلال ها برسیم.

قیمت مهمترین داده بازار است و همه آن چیزی را که در بازار اتفاق می افتد را نشان می دهد و خود نیز عامل اثرگذار بر رفتار بازار و تصمیم گیری معامله گران است.

نکته کلیدی: استراتژی های معامله گری با کمک گرفتن از نمودارهای قیمت ساده تر خواهد شد.

فرض/اصل های کلیدی عبارتند از:

  • قیمت همه چیز را نشان می دهد و عامل اثرگذار بر رفتار بازار و تصمیم گیری معامله گران است
  • حرکت قیمت در بلندمدت به صورت روندهای کوتاه مدت و میان مدت شکل می گیرد
  • در هر چارچوب زمانی، قیمت ها تمایل دارند که در روند جاری حرکت کنند و مسیر فعلی بازار تا هنگامی که عامل بازدارنده ای پدید نیاید، ادامه خواهد یافت.
  • بین تغییرات قیمت در روند، الگوهای بازار و زمان ارتباط معنی داری وجود دارد
  • قیمت های پایانی نشاندهنده کشف قیمت و تعادل بازار هستند.
  • پیشینه تاریخی قیمت ابزاری برای پیش بینی آینده است..

نکته کلیدی: نقطه قوت تحلیل تکنیکال ، بررسی روانشناسی بازار است.

قیمت مهمترین داده بازار است و این عرضه و تقاضاست که مشخص می کند هر دارایی مالی چه قیمتی در هر زمان داراست.دقت داشته باشید  که قیمت در بازارهای مالی همواره به معنی ارزش واقعی دارایی نیست.

پایه و اساس تحلیل تکنیکی تقریباً به طور کامل بر روی تجزیه و تحلیل قیمت و حجم مبادلات استوار شده است. تحلیلگر تکنیکی با چهار قیمت باز ، بالا ، پایین و پایانی که معروف به “میدان قیمت” هستند ، سر و کار دارد و در تحلیل سهام حجم معاملات را هم در نظر می گیرد.

 قیمت باز یا آغاز Open Price: این قیمت نشان دهنده توافق اولیه سطح انتظارات بازیگرانی است که معاملات را طی آن دوره زمانی (هنگام بازگشایی در ابتدا هفته ، روز یا هر چارچوب زمانی دیگر) شروع کرده اند به عبارت ساده تر قیمت باز نشان می دهد که معامله گران برای آغاز کار معاملات در یک دوره زمانی مشخص چه سطحی از قیمت را پذیرفته اند. هنگامی که به کمک ابزارهای دیگر به موقعیت بازار در روند پی برده ایم، گاهی قیمت باز تکیه گاهی مناسب برای پیش بینی تداوم روند جاری یا تغییر روند خواهد بود.

قیمت بالا High Price: این قیمت نمایانگر بیشترین قیمتی است که یک دارایی در جریان داد و ستدها طی دوره زمانی مشخص به آن دست یافته است. بالاترین سطح قیمت جایی است که میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و شمار فروشندگان افزایش می یابد ، به عبارتی نشان می دهد که تقابل عرضه و تقاضا تا چه سطحی توانسته قیمت ها را افزایش دهد و تمایل گروه تقاضا کنندگان و سطح پیشروی آنها را بازتاب می دهد.

قیمت پایین Low Price: کمترین سطح قیمتی است که بازار در جریان پیوسته معاملات طی یک بازه زمانی به آن دست یافته است. این قیمت نشان می دهد که بازیگران بازار تا چه سطحی حاضر به فروش شده اند و میزان تمایل گروه فروشنده تا چه سطحی توانسته قیمت را کاهش دهد ، فی الواقع پایین ترین قیمت یک دوره زمانی معین جایی شکل می گیرد که تمایل به عرضه کاهش یابد و شمار خریداران رو به فزونی گذارد.

قیمت پایانی Close Price: این قیمت نمایانگر آخرین قیمتی است که بازار پس از انجام معاملات در یک دوره مشخص به آن می رسد و معامله گران در اصطلاح می گویند قیمت در آنجا بسته شده است.قیمت پایانی بیانگر توافق عمومی همه کسانی است که در بازار مشارکت داشته اند و می گوید که معامله گران طی آن دوره زمانی پس از پایان یافتن همه خرید و فروش ها روی چه قیمتی با یکدیگر به توافق رسیده اند.

نکته کلیدی: اگر قیمت پایانی نتیجه رقابت و مبارزه معامله گران باشد، می توان آن را کشف قیمت یا قیمت تعادلی بازار نامید.

قیمت پایانی هفته ، ماه و فصل معنی دار است و از مهمترین قیمت هایی است که در تحلیل بازار به آنها رجوع می کنیم.

با تشکر – خلیل رحمانی