بخش پشتیبانی

بورس

www.fxcma.com, NYSE بورس نیویورک آمریکا

شاخص های بورس نیویورک NYSE

شاخص های بورس نیویورک   در بورس نیویورک شاخص های متعددی مورد استفاده قرار…

www.fxcma.com Shraz تحلیل سهام شراز

تحلیل سهام شراز – 30 دی 1397

تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز  تاریخ : 30 دی ماه 1397   🔵…

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

تحلیل سهام لکما – کارخانجات مخابراتی ایران همانطور که در چارت مشخص است قیمت…

www.fxcma.com , Iran Market Feolay Analysis

تحلیل فولای – 23 مردادماه 1397

تحلیل سهام فولای – فولاد آلیازی یزد در میان مدت بنظر محدوده 1660 الی…

www.fxcma.com , Iran Market Mafakher Analysis

تحلیل مفاخر – 16 مردادماه 1397

Mafakher Share  Analysis Update: 7 August 2018  تحلیل سهام مفاخر – فناوری اطلاعات خوارزمی…

www.fxcma.com , Iran Market Khodro Analysis

تحلیل شاخص خودرو به دلار – 15 مردادماه 1397

Khodro Index (Dollar)  Analysis Update: 6 August 2018 تحلیل شاخص خودرو (نسبت به دلار) …

www.fxcma.com , Iran Market KhGostar Analysis

تحلیل خگستر – 15 مردادماه 1397

KhGostar Share Analysis Update: 6 August 2018 ( تحلیل سهام خگستر ( سرمایه گذاری ایرانخودرو …

www.fxcma.com , Iran Market Betrans Analysis

تحلیل بترانس – 14 مردادماه 1397

BeTerans Share Analysis Update: 5 August 2018 ( تحلیل سهام بترانس ( ایران ترانسفو  تاریخ…

www.fxcma.com , Iran Market Bekam Analysis

تحلیل بکام – 13 مردادماه 1397

تحلیل سهام بکام – کابل شهید قندی  همانطور که در چارت مشخص است بنظر…

www.fxcma.com , Iran Market KeNoor Analysis

تحلیل کنور – 10 مردادماه 1397

تحلیل سهام کنور – صبانور  قیمت پس از رشد اخیر به سقف کانال سبز…