تعبيه و تكميل اهداف واقع گرايانه

يكي از مسائلي كه من در مراحل اوليه شروع كارم فهميدم اين بود كه تعبيه اهداف از پيش تعيين شده ؛ از اقدامات اوليه تمام تريدرهاي موفق مي باشد.

در واقع من نمي دانم شما اينكار را انجام داده ايد يا خير، ولي اينكار افراد را در بهترين شرايط قرار مي دهد. مردم وقتي بهترين عملكردشان را از خود برجاي مي گذارند كه از قبل، اهداف اشان را بطور روشن و آشكار در ذهن اشان ترسيم كرده باشند. اين يكي از راههاي جهت دادن به فعاليت هاي ذهني است.

زماني كه ما اهدافمان را بطور وضوح در ذهنمان ترسيم مي نماييم، ناخودآگاه ذهن ما نيز شروع به فعاليتي سخت كرده و كمك بزرگي به ما مي كند تا به اهدافمان برسيم.

به وسيله اينكار بدون بكارگيري از چالشهاي ذهني و فشار بر روي اراده خود، آن را بطور خودكار در مسير مورد دلخواه قرار مي دهيم. 

موضوع مهم ديگري كه مطرح مي باشد اين است كه شما علاوه بر به تصوير كشاندن اهداف در ذهن بطور واضح، سه شاخصه ديگر را نيز بايد در نظر بگيريد:

  1. هدف شما بايد واقع گرايانه باشد.
  2. هدف شما بايد قابل حصول باشد.
  3. هدف شما بايد قابل اندازه گيري باشد.

هدف شما بايد واقع گرايانه باشد: اين بدان معني است كه در هدف شما، توانايي هايتان نيز لحاظ شده باشد، البته اين هدف مي تواند طوري تنظيم شده باشد كه مقصودش كسب يك ميليون دلار در عرض يكسال باشد، اما اين به احتمال زياد دور از واقع گرايي مي باشد چون فعلا از محدوده تواناييهاي شما خارج است.

هدف شما بايد قابل حصول باشد: اين شرط هم مانند شرط قبل ضروري است. دوباره ذكر مي كنم كه هدف شما بايد در حد توان اتان باشد. در اين مورد مي توان يك مثال ذكر كرد كه اگر سعي شما بر اين باشد كه بطور متوسط در روز 250 تا 500 دلار كسب سود كنيد، شانس شما براي رسيدن به اين هدف بسيار بيشتر از رسيدن به يك ميليون دلار در سال در ابتداي تجارت اتان است. منظور مرا اشتباه متوجه نشويد چون به نظر من اگر شما عملكردتان در راه هدفتان بسيار خوب باشد، دليلي ندارد كه شما نتوانيد آن را ارتقا دهيد، اما شما بايد حتما از يك هدف قابل دسترسي شروع كرده و سپس به آن بال و پر بدهيد. من اكيداً پيشنهاد مي كنم كه با يك هدف كوچك شروع كرده و سپس آنرا ارتقا دهيد.

هدف شما بايد قابل اندازه گيري باشد: اين چيزي است كه اكثرا مردم در آن اشتباه مي كنند. هركس دوست دارد ثروتمند شود يا اقبالي در بازار بدست آوريد. اين ممكن است به عنوان اهداف همه افراد در نظر گرفته شده باشد. ولي شما هم مي دانيد كه هدف واقعي اين نيست، هدف بايد قابل اندازه گيري باشد. شما بايد توانايي اين را داشته باشيد كه وقتي از هدف خود دور شده باشيد، خارج شويد و واقف باشيد بر اينكه چه زماني به اهداف مقطعي خود رسيده ايد. اگر هدف قابل اندازه گيري نباشد؛ شما گم خواهيد كرد كه الان در چه موقعيتي قرار داريد و اگر اوضاع اتان خوب نيست اشراف نخواهيد داشت كه چگونه به طرف هدف تغيير مسير بدهيد.

در اوايل زمانيكه من شروع به تريد كرده بودم درباره چگونگي كسب سود تريدرهاي مختلف گفتگوهاي زيادي انجام دادم و زمان زيادي براي اين كار صرف كردم. من دريافتم هرچه بيشتر با تريدرها صحبت مي كنم بيشتر متوجه اين نكته مي شوم كه برآيند صحبت همه آنها به يكسو جهت گرفته مي شود:

مهمترين چيز براي تبديل شدن به يك تريدر موفق تعبيه اهداف واقع گرايانه و قابل اندازه گيري مي باشد. در واقع سعي و تلاش صرف براي كسب سود بدون داشتن هدف راهي به فنا دارد.

تاكيد اكثر تريدرهاي موفقي كه مورد مشورت من قرار گرفتند اين بود كه تعيين اهداف، نقش كليدي در موفقيت اشان بازي كرده است. اين قدم اول براي پا گذاشتن در اين راه است، در تعيين اهداف نبايد فقط بر تعبيه اهداف واقع گرايانه و قابل اندازه گيري بسنده كرد بلكه شما احتياج داريد كه رسيدن به اين اهداف را بطور روزانه در ذهن خود متصور و مجسم نماييد.

نکته فوق کلیدی: چيزي كه به اندازه تعبيه اهداف ويژه اهميت دارد اين است كه شما بايد خود را هر زمان و همه وقت در رسيدن به اين اهداف، موفق ببينيد. اگر نتوانيد خود را با چشم ذهن اتان بصورت فرد موفقي ببينيد، براي تبديل شدن به فردي موفق شانس زيادي نخواهيد داشت و عملي نخواهد شد!

اميدوارم شما بر اين موضوع واقف شويد كه تعييه اهداف ويژه شما در چه درجه اي از اهميت قرار دارد و در نتيجه اش شما شاهد خواهيد بود كه چگونه با تغيير مواردي كه احتياج به تغيير دارد پيشروي اتان ادامه پيدا خواهد كرد و به سرعت جا خواهد افتاد.

من به شما خواهم گفت كه بعبارتي وقتي من تريد خوبي انجام مي دهم و كسب سود مي كنم دليلش قطعاً تمركزم بر اهداف خاصم بوده است و بعبارت ديگر، وقتي من تريد ضعيفي انجام مي دهم دليلش عدم اشرافم بر اهدافم بوده كه آن تريد را آنطور كه بايد و شايد با ديد روشن انجام نداده ام.

شما درخواهيد يافت كه چگونه اثر تمركز بر هدف، به طور وضوح در نتيجه تريدها مشخص خواهد شد. هرچه شما تمرين بيشتري بر روي تعبيه اهداف واقع گرايانه انجام دهيد، انجام آن در بستري استوار ميسرتر خواهد شد.

بعنوان يك نكته تکمیلی قابل ذكر است كه بر من مطلبي در تدريس نحوه تريد روزانه S&P500 بعضي اساتيد، روشن شده است : يكي از دروسي كه به دانشجويان تدريس مي شود اين است كه آنان بايد در طي مدت بيست روز پي در پي 250 دلار در روز كسب سود كنند. شما حتما خواهيد گفت 250دلار براي معاملات S&P500 و آنهم روزانه خيلي كم است اما آنچه براي دانشجويان مهم است اين است كه بتوانند در هدفشان واقع گرا بوده و قابل حصول بودن آنرا به حقيقت نزديك كنند. زمانيكه آنان به اين هدفها عينيت ببخشند آنان مي توانند سطح توقعشان را بالا ببرند و مانند هر چيز ديگر شما نيز به آهستگي و از كم شروع كرده و سپس اهداف خود را گسترش خواهيد داد. بدينوسيله اكثر دانشجويان در طي اين بيست روز در رسيدن به هدف 250 دلار درروز بسيار موفق عمل كردند. حال كه آنان اين مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشتند، مي توانند هدف خود را فقط كمي ارتقا داده و البته كه همواره در جهت واقع گرايانه و قابل محاسبه بودن اينكار را تحقق مي بخشند و مانند هر چيز ديگر ممارست و تمرين راهگشاي آنان خواهد بود.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)