برنده و بازنده فعال بودن

عده اي تصور مي کنند تريد کردن مانند قمار است. در صورتي که چنين نيست. در قماربازي شما نمي توانيد جلوي باخت خود را بگيريد ، اگر بعد از يک بازي شرط بندي ديگري نکنيد شما چيزي از دست نخواهيد داد. همينطور راهي براي اينکه برنده شويد وجود ندارد. اما در اين حالت ( اگر شرط بندي ديگري نکنيد ) ريسکي هم متوجه شما نخواهد بود.

بديهي است تريد کردن بسيار متفاوت است. شما در تريد بايستي تلاش کنيد تا جلوي ضررتان را بگيريد. اگر کاري نکنيد اين امکان وجود دارد که سرمايه شما از دست برود و اگر همچنان کاري نکنيد نمي توانيد جلوي ضررهايتان را بگيريد. ( اگرچه در آن حال بروکر شما مايل است شما را از بازار خارج کند )

در قماربازي شما دقيقا مي دانيد ريسک اتان چيست و بازي همواه قبل از اينکه بازي بعدي آغاز شود پايان مي يابد. اما در تريد کردن شما دقيقا نمي دانيد چقدر ريسک متوجه اتان است. ( شما ممکن است در اين مورد ايده اي داشته باشيد اما همواره امکان خطا وجود دارد ) اما تفاوت عمده ميان تريد و بازي شانسي آنست که مادامي که بازار ادامه دارد تريد هم ادامه دارد.

يک مثال خوب در مورد برنده و بازنده فعال مي تواند مثال شخصي باشد که مشغول بازي بلک جک در يک کازينو است . شما بايستي با هوشياري انتخاب کنيد تا بازي کنيد و روي پولتان ريسک مي کنيد و هنگامي که بازي پايان يافت قوانين بازي کاري مي کنند تا شما به بازنده فعالي تبديل شويد. اگر شما بخواهيد مجدداً با پولتان ريسک نماييد شما بايستي مجدداً شرط بندي کنيد. بدون شرط بندي مجدد شما نمي توانيد مجددا بازنده باشيد! شما بايستي فعالانه براي باختن تلاش کنيد و کاري نکنيد تا باختن اتان متوقف شود، دقيقا برعکس تريد کردن.

براي همين است که در تريد کردن برنده و بازنده فعالي بودن اينقدر مهم است. اما براي اينکه رويداد هيچگاه پايان نمي يابد برنده و بازنده فعالي بودن آسان نيست. همواره ممکن است در حالي که در حال تريد هستيد بازار بازگشتي داشته باشد. ( مقدار آن مهم نيست ) لازم نيست مصرانه براي بازگشت ضررهايتان اقدام نماييد، شما بايستي به سادگي با تريد بمانيد و به بازار اجازه دهيد به راهش برود و ضرر را به شما برگرداند.

بخاطر همين واقعيت همواره وسوسه ثابتي براي عدم نبستن ضررها وجود دارد. براي خيلي از تريدر ها اين کار دردناک است. بنابراين بسياري براي پرهيز از اين درد بازنده فعال بودن را از دست مي دهند . آنها فکر مي کنند تريدر موفقي هستند چون تاکنون سود کرده اند يا ما صرفاً به دلايلي که پوزيشن امان را تاييد مي کند نگاه مي کنيم و کليه دلايل مخالف آن رد مي کنيم. اينها همان ويژگيهاي بديهي است که کسي که بازنده و برنده فعال نيست دارد.

اما برنده وبازنده فعال بودن نتها راه موفقيت است. مجددا تاکيد مي کنم وسوسه متوقف نکردن ضرر همواره وجود دارد اما اين موضوع نبايستي باعث آشفتگي شما شود، يک تريدر موفق مي داند که بستن سريع يک ضرر بهتر از بستن آن با ضرر بيشتر يا مديريت نشده است، اين تنها راه است!

يکبار شخصي به من گفت :

براي کسب در آمد در معامله گری (تريدينگ) شما نمي توانيد روي دستهايتان بشينيد! 

اصولا اين بدين معني است که شما بايستي براي موفقيت خود را در جريان برد و باخت قرار دهيدT به بيان ديگر راه کسب درآمد از معامله گری تنها عمل به بهترين علاقه شما نيست اما در حقيقت عمل و انجام کارها در راستاي کمک به تريدينگ شماست. اين بدين معني است که هنگامي که تريدي در جهت مخالف شما حرکت مي کند شما واقعا نمي توانيد روي دستهايتان بنشينيد و هيچ کاري نکنيد ، شما بايستي جلوي ضرر را بگيريد بجاي اينکه منتظر بازگشت بازار باشيد.

و هنگامي که تريد در جهت دلخواهتان است شما بايستي طوري عمل نماييد که برنده فعالي باشيد. حد ضرر پشت سر سودتان حرکت دهيد تا از سودتان حفاظت نماييد. هنگامي که به هدف مي رسيد هدفتان را ببنديد بجاي اينکه به دنبال رفتن به خانه باشيد يا … يا … . اينها تمام چيزهايي است که براي برنده وبازنده فعال بودن بايستي بدانيد .

روي دستهاي خود نشينيد

با تشکر – خلیل رحمانی