روش های مدیریت ریسک و سرمایه (آنتی مارتینگل)

 

اشاره شد که در روش مارتینگل به حجم معاملات در زیان وارد شده تا حدی که مجموع زیان کل معاملات باز پوشش داده شود اضافه می شود. آنتی مارتینگل در نقطه مقابل مارتینگل قرار دارد. در روش مارتینگل معامله گر وقتی وارد سود شد به حجم و تعداد معاملات سودآور اضافه می کند.

 

عقیده معامله گران آنتی مارتینگلی: این دسته از معامله گران به وابستگی معاملات اعتقاد دارند، در نتیجه در دوره هایی که معامله آنها وارد سود می شود به حجم معاملات در سود اضافه می کنند.

 

مثال: معامله گری در قیمت 1.20 یورو به دلار وارد معامله خرید می شود و با توجه به اینکه بازار در جهت معامله وی پیش روی می کند در هر 100 پوینت به حجم معامله خود اضافه می کند، در این صورت تا زمانی که بازار به قیمت 1.25 برسد در قیمت های1.21 , 1.22 , 1.23 و 1.24 به حجم معامله اولیه خود اضافه کرده است و تمام این معاملات را با سودهای متفاوت در قیمت 1.25 تسویه می کند.

 

این روش با اینکه در نگاه اول بسیار کارا به نظر میرسد اما دارای ایراداتی است که به دلیل این ایرادات و ریسکی که ایجاد می کند مورد توصیه قرار نمی گیرد.

 

ایرادات

  1. ایراد اول این روش مربوط به این موضوع است که اگر بازار در مسیر حرکت در جهت روند بازگشت داشته باشد و از قیمت اولیه عبور کند زیان زیادی را به حساب وارد می کند. بدین معنی که با وجود پتانسیل سود مناسب پتانسیل زیان این روش نیز کم نیست. به عنوان مثال اگر مجموع معاملات مثال قبل از 1.20 شروع شود و تا 1.23 پیش برود ولی بازار از 1.23 بازگردد و به 1.19 برسد زیان بسیار بزرگی به حساب وارد می شود.
  2. ایراد دوم این روش به این سوال باز می گردد تا چه زمانی باید به حجم معاملات اضافه شود. اگر معامله گر می داند که بازار روند دارد و این روند تا چه جایگاهی ادامه مسیر می دهد بهتر است به جای اینکه پله ای و کم کم وارد معامله شود از ابتدا با حجم مشخص و ریسک مشخص وارد معامله شود و حد زیان وی از ابتدا مشخص باشد تا در صورت بازگشت بازار زیان وی معلوم باشد. در حالی که در حالت پله ای به دلیل اینکه مشخص نیست از کدام مرحله یا حجم بازار باز می گردد زیان و ریسک معامله می تواند متغیر باشد به همین دلیل است که این روش نیز برای انجام معامله توصیه نمی شود و وارد شدن با حجم ثابت مورد اشاره قرار می گیرد.

 

در آنتی مارتینگل البته عده ای با تعمیم و ارتباط دادن وابستگی مثبت، تمایل به سود را بیشتر میدانند ولی به این موضوع توجه نمی کنند که وابستگی مثبت برای این روش فقط در حالت هایی از بازار که روند وجود دارد و نسبت به روند مورد پیش بینی معامله گر مطمئن است مناسب است. با این امید ریاضی مثبت نیز که در مورد روند نزد معامله گر وجود دارد بهتر است کل حجم مورد نظر را از ابتدا وارد معامله کند تا به جای اینکه بصورت پله ای به حجم معامله اضافه کند. البته بعضی از معامله گران به این دلیل از ابتدا حجم اصلی را وارد معامله نمی کنند چون به روند مورد نظر اطمینان ندارند، در این صورت نیز توصیه می شود به دلیل مشخص نبودن ریسک اصلا معامله ای انجام نشود.

 

با تشکر – خلیل رحمانی

4/5 - (3 امتیاز)
4/5 - (3 امتیاز)