تحلیل سهام کنور – صبانور 

قیمت پس از رشد اخیر به سقف کانال سبز رنگ رسیده است. اما هدف میان مدت سقف کانال آبی رنگ در محدوده 6000 الی 6400 ریال است.

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی بنظر اصلاح قیمت تا 3300 الی 3450 دور از انتظار نیست. لذا در صورت کاهش قیمت تا این محدوده با توجه به حمایت بسیار قوی 3200 ریال خرید می تواند بسیار کم ریسک باشد. درصورت شکست مقاومت پیش رو در 4800 ریال اصلاح منتفی و احتمالا قیمت در زمان کمتری به هدف اصلی حرکت کند

کلمات مرتبط: سهام کنور ، کنور سهام ، تحلیل کنور ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، Kenoor ، kenoor Analysis

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)