تحلیل سهام کرازی

تاریخ: 29 تیرماه 1397

همانطور که در چارت مشخص است طی 3/5 سال گذشته قیمت در یک روند اصلاحی قرار داشته است که با رسیدن قیمت به محدوده 1440 الی 1490 ریال شاهد تشکیل الگوی هارمونیک هستیم. از لحاظ زمانی انتظار دارید طی ماه آگوست نقطه عطفی در این سهم تشکیل شده و شاهد افزایش تقاضا باشیم که در نهایت پس از تغییر روند انتظار 10 ماه صعود نوسانی به هدف 4700 ریال را داریم. در این بین احتمال اینکه سقف کانال مانع رشد تا هدف مذکور شود وجود دارد. سقف کانال محدوده ی 3000 ریال است که اگر طی زمان کمی به سقف کانال برسد احتمال شکسته شدن آن بسیار است.