Khazama Share Analysis

Update: 23 July 2018

تحلیل سهام خزامیا ( زامیاد )

تاریخ : 1 مرداد ماه 1397

با توجه به سایکل کف سهم که اینبار در محدوده زمانی ماه نوامبر قرار دارد انتظار ایجاد موقعیت خرید داریم. از نظر قیمتی سهم در سقف محدوده تراکمی قرار دارد. از طرفی در حدود 640 ریال بارها حمایت شده است. بنظر بزودی تکلیف قیمت مشخص شود یا باید از خط آبی به سمت بالا خارج شود ویا کف 640 ریال از دست برود که هر کدام اتفاق بیافتند جهت حرکت قیمت تا حدودی مشخص خواهد شد. 

اگر قیمت از خط آبی به سمت بالا گذر کند احتمالا در تاریخ مذکور شاهد پولبک و ایجاد موقعیت خرید باشیم. و اگر کف حمایتی از دست برود بنظر در محدوده قیمت 470 الی 510 ریال باید منتظر تشکیل کف بود.

سهام خزامیا ، خزامیا سهام ، تحلیل خزامیا ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، Khzamya ، Khzamya Analysis