بخش پشتیبانی

kerazi

www.fxcma.com ,Kerazi Analysis

تحلیل کرازی – 29 تیرماه 1397

تحلیل سهام کرازی تاریخ: 29 تیرماه 1397 همانطور که در چارت مشخص است طی…